Doe een aanvraag voor ESTA

Voer alle verplichte gegevens in. Iedereen in de groep waarmee u reist moet een aparte aanvraag invullen. Gelieve alles in het Engels te beantwoorden.

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER

?
?
?

Andere namen/aliassen

?
?
?
?
?

OUDERS - BIOLOGISCHE, ADOPTIEVE, STIEFOUDER OF VOOGD

?
?
?
?

CONTACTGEGEVENS

?
?
?
?
?
?
?
?

PASPOORT INFORMATIE

?
?
?
?
?
?
?
?

GEGEVENS CONTACTPERSOON VOOR NOODGEVALLEN BINNEN OF BUITEN DE VERENIGDE STATEN

?
?
?
?

REISINFORMATIE

?

WERKGEVERGEGEVENS

?

REIZIGER INFORMATIE


Zo ja, vermeld:

Wanneer:

Waar:

AFSTAND VAN RECHTEN

Ik heb gelezen en begrepen dat ik hierbij voor de duur van mijn van ESTA verkregen reisvergunning afstand neem van alle rechten op herziening van of beroep tegen de beslissing van een ambtenaar van de U.S. Customs and Border Protection met betrekking tot mijn toelaatbaarheid of op het aanvechten, anders dan op basis van een asielaanvraag, van uitzettingsprocedures die voortvloeien uit een aanvraag voor toelating onder het Visa Waiver Program.

In toevoeging op de bovenstaande verklaring van afstand stem ik erin toe, als voorwaarde voor elke toelating tot de Verenigde Staten onder het Visa Waiver Program, dat de verschaffing van biometrische identificatiemiddelen (met inbegrip van vingerafdrukken en foto’s) gedurende verwerking bij aankomst in de Verenigde Staten mijn afstandsname bevestigt van alle rechten op herziening van of beroep tegen de beslissing van een ambtenaar van de U.S. Customs and Border Protection met betrekking tot mijn toelaatbaarheid of op het aanvechten, anders dan op basis van een asielaanvraag, van uitzettingsprocedures die voortvloeien uit een aanvraag voor toelating onder het Visa Waiver Program.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ONZE NUMMERS

 • • Meer dan 96% van de ESTA-toestemmingen zijn binnen 15 minuten goedgekeurd
 • • Dringende aanvragen zijn binnen 5 minuten verwerkt
 • • Klantenservice is 24/7 beschikbaar via e-mail of telefoon

ONZE DIENSTEN

 • • Meerdere aanvragen met één betaling
 • • Nauwkeurige controle van de gegevens om het risico voor afwijzing te verminderen
 • • Geen verwerkingskosten in geval van niet-goedkeuring van de reis
 • • Toestemmingsnummer direct verzonden naar uw e-mail

CREDIT/BANKPAS

 • De kosten van elke afzonderlijke aanvraag zijn 98 USD. Houd er rekening mee dat u een aanvraag indient voor elk lid van uw familie / groep reizigers.

VERWERKING

 • OFFICIEEL-ESTA.NL heeft de Onmiddellijke Betaling Notificatie (IPN) systeem geïmplementeerd, die het mogelijk maakt uw ESTA-aanvraag onmiddellijk te verwerken. Uw ESTA-toestemming wordt direct elektronisch verstuurd aan uw e-mail.

VEILIGE SSL TRANSACTIE

 • OFFICIEEL-ESTA.NL werkt binnen volledige naleving van de internationale regelgeving van de Standard Payment Card Industry – Data Security Standard (PCI-DSS) vastgesteld door de belangrijkste credit bedrijven voor de bescherming van persoonlijke gegevens van hun klanten.

KLANTENSERVICE

 • Onze vriendelijke klantenondersteuningsteam is 24/7 beschikbaar om eventuele vragen over uw aanvraag te beantwoorden.