Doe een aanvraag voor ESTA

Voer alle verplichte gegevens in. Iedereen in de groep waarmee u reist moet een aparte aanvraag invullen. Gelieve alles in het Engels te beantwoorden.

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER

?
?
?

Andere namen/aliassen

?
?
?
?
?

OUDERS - BIOLOGISCHE, ADOPTIEVE, STIEFOUDER OF VOOGD

?
?
?
?

CONTACTGEGEVENS

?
?
?
?
?
?
?
?

PASPOORT INFORMATIE

?
?
?
?
?
?
?
?

GEGEVENS CONTACTPERSOON VOOR NOODGEVALLEN BINNEN OF BUITEN DE VERENIGDE STATEN

?
?
?
?

REISINFORMATIE

?

WERKGEVERGEGEVENS

?

REIZIGER INFORMATIE


Zo ja, vermeld:

Wanneer:

Waar:

AFSTAND VAN RECHTEN

Afstand van rechten: Ik heb gelezen en begrepen dat ik hierbij voor de duur van mijn reistoestemming, verkregen via ESTA, afstand doe van alle rechten op herziening of beroep op een beslissing van een V.S. douane- en grensbewakingsambternaar ten aanzien van mijn recht op toelating, anders dan op grond van een aanvraag voor asiel, en jegens enige actie betreffende uitzetting die voortvloeit uit de aanvraag tot toelating onder het Visa Waiver Programma.

Aanvullend op de hierboven vermelde afstandneming, stem ik ermee in dat ik als voorwaarde voor toegang tot de Verenigde Staten onder het Visa Waiver Programma, door het verstrekken van biometrische identificatiemiddelen (waaronder vingerafdrukken en foto’s) na aankomst in de Verenigde Staten, herbevestig dat ik afstand doe van enig recht op herziening of beroep van/tegen een beslissing van een V.S. douane- en grensbewakingsambternaar ten aanzien van mijn recht op toetoelating, anders dan op grond van een asielaanvraag en van het ondernemen van enige actie tegen uitzetting die voortvloeimt uit de aanvraag voor toelating onder het Visa Waiver Programma.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ONZE NUMMERS

 • • Meer dan 96% van de ESTA-toestemmingen zijn binnen 15 minuten goedgekeurd
 • • Dringende aanvragen zijn binnen 5 minuten verwerkt
 • • Klantenservice is 24/7 beschikbaar via e-mail of telefoon

ONZE DIENSTEN

 • • Meerdere aanvragen met één betaling
 • • Nauwkeurige controle van de gegevens om het risico voor afwijzing te verminderen
 • • Geen verwerkingskosten in geval van niet-goedkeuring van de reis
 • • Toestemmingsnummer direct verzonden naar uw e-mail

CREDIT/BANKPAS

 • De kosten van elke afzonderlijke aanvraag zijn 95 USD. Houd er rekening mee dat u een aanvraag indient voor elk lid van uw familie / groep reizigers.

VERWERKING

 • OFFICIEEL-ESTA.NL heeft de Onmiddellijke Betaling Notificatie (IPN) systeem geïmplementeerd, die het mogelijk maakt uw ESTA-aanvraag onmiddellijk te verwerken. Uw ESTA-toestemming wordt direct elektronisch verstuurd aan uw e-mail.

VEILIGE SSL TRANSACTIE

 • OFFICIEEL-ESTA.NL werkt binnen volledige naleving van de internationale regelgeving van de Standard Payment Card Industry – Data Security Standard (PCI-DSS) vastgesteld door de belangrijkste credit bedrijven voor de bescherming van persoonlijke gegevens van hun klanten.

KLANTENSERVICE

 • Onze vriendelijke klantenondersteuningsteam is 24/7 beschikbaar om eventuele vragen over uw aanvraag te beantwoorden. Als u twijfelt over uw visum situatie of toelaatbaarheid, verwijzen wij u naar onze adviserende gids.