ESTA voor doorreisdoeleinden

Gepubliceerd: Jan 20, 2020, Bewerkt: Jan 22, 2020 | Tags: ESTA-vereisten, ESTA voor doorvoer

Inleiding

Doorreizen door de V.S. kan nuttig zijn voor reizigers die een handige vlucht willen boeken of een goedkoper vliegtarief zoeken op weg naar hun eindbestemming. Reizigers die afkomstig zijn uit een van de landen met het Visumvrijstellingsprogramma  kunnen een ESTA (Electronic System for Travel Authorization) gebruiken voor dergelijke doorreisdoeleinden. Indien een ESTA doorreisaanvraag wordt afgewezen of wanneer de reizigers niet in aanmerking komen voor een ESTA, kunnen zij als alternatief een C-1 doorreisvisum aanvragen.

Een ESTA wordt uitgegeven voor een periode van twee jaar of tot aan de datum dat het paspoort verlopen is, welke datum het eerste komt. ESTA kan worden gebruikt voor meerdere bezoeken aan de Verenigde Staten met een lengte van maximaal 90 dagen per bezoek. Verder kunnen reizigers op doorreis hun ESTA gebruiken voor toeristische of zakelijke doeleinden in de Verenigde Staten binnen de tijd dat hun machtiging geldig is.

Reizigers die hun ESTA voor doorreisdoeleinden willen gebruiken dienen op hun aanvraagformulier aan te geven dat zij slechts op doorreis gaan door de V.S. en dat hun eindbestemming op een ander grondgebied buiten de V.S. ligt.

Hoe is dat als ik op doorreis ben naar Canada, Mexico of aangrenzende eilanden?

De tijd die wordt doorgebracht in Canada, Mexico of aangrenzende eilanden telt mee binnen de toegestane 90 dagen per bezoek, ongeacht de modus van transport, hetzij te land, ter zee of in de lucht. Een goedgekeurde ESTA kan dus worden gebruikt om de Verenigde Staten opnieuw te betreden zolang het totaal van het bezoek naar de hiervoor genoemde omliggende gebieden het totaal van 90 dagen niet overschrijdt.

Onder de aangrenzende eilanden behoren veel Britse, Franse of Nederlandse grondgebieden of eigendommen in of in de buurt van de Caraïbische Zee zoals: Bahama’s, Barbados, Bermuda, Haïti, de Dominicaanse Republiek, Jamaica, Martinique, St. Pierre en Miquelon, Trinidad en Tobago, de Benedenwindse Eilanden, Anguilla, Antigua, Guadeloupe, Nevis, St. Kitts, de Britse Maagdeneilanden, de Bovenwindse Eilanden, Dominica, Grenada, St. Lucia en St. Vincent.

Andere ESTA vereisten

Reizigers die een ESTA willen verkrijgen voor doorreisdoeleinden dienen de ESTA vereisten te bestuderen alvorens een aanvraag in te dienen alsmede de specificaties van het Visumvrijstellingsprogramma te raadplegen.

Afwijzingen en onverkiesbaarheden

Over ESTA afwijzingen kan niet in beroep worden gegaan. Aanvragers die op doorreis willen door de Verenigde Staten die zijn afgewezen of niet in aanmerking komen voor een ESTA kunnen nog wel een C-1 doorreisvisum aanvragen.

Beperkingen

Uw verblijf verlengen of van status veranderen – u mag de geldigheidsduur van een ESTA niet overschrijden of een verandering van visumcategorie aanvragen terwijl u op een grondgebied van de Verenigde Staten verblijft. Elke andere visumaanvraag of verdere ESTA aanvragen dienen buiten de Verenigde Staten gedaan te worden. De aanvragers zouden toekomstige visum- of ESTA aanvragen in gevaar brengen door niet uit de Verenigde Staten te vertrekken vóór de 90 dagen die hen zijn toegestaan nadat zij met een ESTA in een grondgebied van de V.S. zijn gearriveerd, zijn verstreken.

Reisdoel – ESTA kan niet worden gebruikt indien de reiziger van plan is te gaan studeren voor een diploma, te werken voor betaling door een bron binnen de V.S., of te werken als medewerker van de pers, zoals een rol bij de radio, krant, film of enige andere vorm van media. ESTA kan niet worden gebruikt voor enige vorm van betaalde concurrentiegerichte of expositie prestatie voor een betalend publiek. Tot slot kan een ESTA niet worden gebruikt als een manier om een verblijfsvergunning op permanente of tijdelijke basis aan te vragen, buiten de 90 dagen die zijn toegestaan onder het Visumvrijstellingsprogramma.

Toelating

Een goedgekeurde ESTA is geen garantie voor toelating in de Verenigde Staten voor doorreisdoeleinden. De Douane en grensbewaking (CBP) is gemachtigd iedere reiziger met een ESTA de toegang tot de Verenigde Staten te weigeren. Afwijzingen aan de grens kunnen geschieden om redenen als het nalaten goederen of koopwaar te declareren, het invullen van misleidende informatie op het ESTA aanvraagformulier of enige andere reden die als immigratierisico of veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten wordt gezien. Als u de toegang wordt geweigerd aan de grens, worden u geen rechten verleend om in beroep te gaan.

Medische behandelingen in de V.S.

Geplande medische behandelingen – Indien u medische behandelingen gepland heeft in de Verenigde Staten kan men u aan de grens vragen om bewijs te overhandigen van de behandeling die u op het programma heeft staan. Als u een bewijs of verklaring bij zich heeft zou dat genoeg moeten zijn om de grensbewaking van de V.S. tevreden te stellen. Bewijs kan zijn, documentatie over de medische diagnose, en de reden dat de behandeling in de Verenigde Staten moet worden gedaan. Andere vormen van bewijs kunnen zijn een brief van een in de Verenigde Staten gevestigde arts of chirurg met informatie over de behandeling, de kosten en de lengte van de procedure waaronder de prognose en duur van de nabehandeling en het herstel. Ook documentatie waarin duidelijk wordt vermeld dat de aanvrager zelf de behandeling kan bekostigen, bijvoorbeeld bankafschriften of bewijzen dat de medische behandeling gedekt is.

Onvoorziene medische behandelingen- medische problemen die zich voordoen tijdens uw reis naar de Verenigde Staten zullen worden behandeld door plaatselijk medisch personeel. De verschuldigde kosten voor onvoorziene behandelingen zullen ofwel gedekt zijn door de maatschappij waar u een reisverzekering heeft afgesloten of direct voor of na de behandeling betaald worden.

Conclusie

ESTA kan door daarvoor in aanmerking komende reizigers gebruikt worden voor doorreisdoeleinden. Gemachtigde ESTA aanvragers kunnen ook in de Verenigde Staten verblijven voor toegestane toeristische of zakelijke doeleinden. De reizigers moeten weten dat elke dag die wordt doorgebracht in Canada, Mexico of omringende grondgebieden meetellen voor de limiet van 90 dagen die ESTA heeft gesteld en worden dus op het hart gedrukt hun reis overeenkomstig te plannen, alsmede de bepalingen van andere landen waar ze naar toe willen gaan in acht te nemen.

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor visumvrijstelling en een ESTA wilt aanvragen voor toeristische, zakelijke, medische of doorreis doeleinden, begin dan aan uw aanvraag, of bezoek de FAQ (veel voorkomende vragen) om meer over de ESTA te weten te komen.

Doe een aanvraag voor ESTA

Delen

FacebookTwitterYoutube

Doe een aanvraag voor ESTA

ESTA is een verplichte reisvergunning voor reizigers die voor maximaal 90 dagen via lucht of zee de Verenigde Staten bezoeken voor toerisme, doorreis of zakelijke doeleinden.

Doe een aanvraag voor ESTA