ESTA voor een gezin of een groep reizigers

Gepubliceerd: Nov 04, 2019, Bewerkt: Nov 04, 2019 | Tags: ESTA Family-aanvraag, Familie ESTA

Inleiding

Als u een ESTA nodig heeft voor een gezin of een groep reizigers, dan kunt u een groepsaanvraag indienen. Om een gezins- of groeps-ESTA te kunnen aanvragen moeten alle leden van de groep die naar de V.S. willen reizen in het bezit zijn van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor visumvrijstelling.

Waaruit bestaat de aanvraagprocedure voor een groeps-ESTA?

Als u een ESTA nodig heeft voor een gezin of een groep reizigers, kunt u online een aanvraag indienen. Per aanvraag duurt het ongeveer 10 minuten om die in te vullen. De verwerking van goedkeuringen kan tot 72 uur in beslag nemen, dus is het raadzaam om tijdig met de aanvragen te beginnen, voor de geplande vertrekdatum naar de Verenigde Staten, om reisonderbrekingen of -vertragingen door nog niet verwerkte of geweigerde ESTA aanvragen te voorkomen.

Wat heb ik nodig om een gezins- of groeps- ESTA aan te vragen?

Een groepsaanvraag stelt u in staat ESTA aanvragen in te dienen voor maximaal 50 reizigers met een enkele betalingstransactie. De aanvragers in een groepsaanvraag zijn niet verplicht om samen te reizen. Er zijn ook extra voordelen verbonden aan een groepsaanvraag, zoals:

 • Een eenmalige betaling in plaats van veel individuele betalingen bespaart tijd
 • Het is eenvoudiger om de status van alle reizigers in een groep bij te houden
 • U kunt ook veranderingen aanbrengen in de groepsaanvragen zoals het toevoegen of verwijderen van aanvragen uit de groep zodat u een beter overzicht heeft van de reisgroep

Wat heb ik nodig om een gezins- of groeps- ESTA aan te vragen?

U kunt een aanvraag indienen namens een andere reiziger, maar daarbij dient u op het aanvraagformulier te vermelden dat u namens een andere persoon een aanvraag doet. Dit wordt doorgaans gedaan door het aanvinken van het meest relevante hokje bestemd voor derden die de aanvraag doen namens de aanvrager.

Om een aanvraag in te dienen voor een groep personen dient u de vereiste informatie te verkrijgen voor iedere reiziger voor wie een aanvraagformulier moet worden ingevuld. De aanvragers kunnen de volledige ESTA vragenlijst inzien alvorens een aanvraag in te dienen.

 • Paspoortinformatie – paspoortnummer, land van uitgifte van het paspoort, land van staatsburgerschap van het paspoort, uitgiftedatum en vervaldatum alsmede dezelfde informatie voor bijkomende paspoorten.
 • Persoonsinformatie -  voornaam (eventuele bijkomende namen), achternaam, geboortedatum,geboorteplaats,  geboorteland, geslacht, eventuele aliassen
 • Ouders – voornamen en achternamen van ouders indien bekend, zo niet, vul dan in ‘ONBEKEND’
 • Contactinformatie – adres regel 1 en regel 2, staat/provincie/regio, stad, land, e-mailadres, telefoonnummer
 • Contactinformatie in de V.S. voor noodgevallen – voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Dit kan de informatie over uw hotel in de V.S. zijn.
 • Contactinformatie in de V.S. – Als u in de V.S. verblijft heeft u de naam nodig van het contact in de V.S. adresregel 1 en regel 2, staat, stad, telefoonnummer. Dit kan de informatie van uw hotel in de V.S. zijn.
 • Adres tijdens verblijf in de V.S. – Tijdens het verblijf in de V.S. moet de adresregel 1 en regel 2 ingevuld worden met staat en stad. Dit kan de informatie van uw hotel in de V.S. zijn.
 • Informatie over dienstverband – indien de aanvrager in dienstverband werkt heeft u de naam van de werkgever nodig, adresregel 1 en regel 2, staat/provincie/regio, stad en land.
 • Antwoorden omtrent het in aanmerking komen voor een ESTA – daarvoor heeft u van iedere afzonderlijke aanvrager de negen antwoorden nodig van het aanvraagformulier voor het in aanmerking komen voor de ESTA.

Hebben baby’s een ESTA nodig?

Ja, alle reizigers die in aanmerking komen voor een visumvrijstelling moeten ongeacht hun leeftijd een eigen ESTA hebben voor hun vertrek naar de V.S. Elke reiziger moet in het bezit zijn van een geldig, niet verlopen paspoort met goedgekeurde ESTA op hun eigen naam dat ook aan de voorwaarden van ESTA voldoet als aanvaardbaar paspoort. Personen die namens een gezin of groep aanvragen indienen moeten ook bekend zijn met de regels over het reizen naar de V.S. met minderjarigen.

Reizigers die niet in aanmerking komen voor een ESTA of wie de toegang via het Visumvrijstellingsprogramma geweigerd is, moeten een visum aanvragen indien zij de Verenigde Staten willen bezoeken.

Conclusie

De ESTA staat personen toe aanvragen in te dienen voor maximaal 50 reizigers. Personen die aanvragen voor groepen of gezinnen indienen moeten de paspoort-, persoons- en reisinformatie verkrijgen voor de personen in hun reisgroep alvorens met de groeps- of gezinsaanvraag te beginnen.

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor visumvrijstelling en een ESTA wilt aanvragen voor toeristische, zakelijke, medische of doorreis doeleinden, begin dan aan uw aanvraag, of bezoek de FAQ (veel voorkomende vragen) om meer over de ESTA te weten te komen.

Doe een aanvraag voor ESTA

Delen

FacebookTwitterYoutube

Doe een aanvraag voor ESTA

ESTA is een vereiste reistoestemming voor in aanmerking komende reizigers die de Verenigde Staten binnenkomen over land, door de lucht of over zee voor bezoeken van minder dan 90 dagen.

Doe een aanvraag voor ESTA