Gevolgen voor het VWP van de wetgeving ter voorkoming van het vrij rondreizen van terroristen

Gepubliceerd: Jun 30, 2020, Bewerkt: Jun 30, 2020 | Tags: ESTA-geschiktheid, Visa Waiver Program

Introductie

In januari 2016 is men in de V.S. begonnen met veranderingen in het visumvrijstellingsprogramma door middel van de wetgeving voor het tegenhouden van terroristen, die het jaar daarvoor was uitgegeven. Deze wetgeving heeft tot doel, staatsburgers van landen die door het departement van binnenlandse veiligheid (DHS) geacht worden sponsors te zijn van het terrorisme buiten te sluiten. Mensen uit Iran, Irak, Soedan en Syrië vallen onder deze wetgeving. De wet is gewijzigd in 2018 om landen als Libië, Noord-Korea, Somalië en Jemen eveneens buiten te sluiten.

Krijg ik door mijn eerdere bezoeken aan Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Somalië, Soedan, Syrië of Jemen problemen met mijn ESTA aanvraag?

De uitgebreide regels gelden ook voor mensen die in die landen op bezoek geweest zijn, waardoor ze niet meer in aanmerking komen voor VWP, zelfs wanneer ze normaal gesproken wel in aanmerking waren gekomen. De nieuwe regelgeving weerhoudt reizigers niet van het bezoeken van de Verenigde Staten. Personen met een voorgeschiedenis van het bezoeken van deze landen of staatsburgers zijn zullen echter een weigering voor een ESTA krijgen, of hun eerdere reismachtiging zal worden ingetrokken. Deze reizigers dienen dan een visum voor de Verenigde Staten aan te vragen alvorens het land te betreden. Uitzonderingen zijn per geval mogelijk, afhankelijk van de reden voor het reizen naar deze uitgesloten landen.

Welke reizigers worden getroffen door deze wetgeving?

Onder de wetgeving voor VWP verbeteringen en voorkoming van het reizen door terroristen kunnen personen die in een van de volgende categorieën vallen niet meer naar de Verenigde Staten reizen of er binnen komen met een visumvrijstelling onder het visumvrijstellingsprogramma:

  • Staatsburgers van landen die lid zijn van het Visumvrijstellingsprogramma die mogelijk in Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Somalië, Soedan, Syrië of Jemen zijn geweest op of na 1 maart 2011.
  • Staatsburgers van landen die lid zijn van het Visumvrijstellingsprogramma die eveneens staatsburgers zijn van Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Somalië, Soedan, Syrië of Jemen.

Zijn er ook uitzonderingen op deze beperkingen?

De nieuwe regels gelden niet voor personen die op het VWP reizen die in bovenstaande landen verbleven hebben in verband met militaire dienst in het leger van een VWP lidstaat of om officiële taken te vervullen als werknemer onder contract van een land dat lid is van het Visumvrijstellingsprogramma.

Personen die voor officiële of militaire doeleinden gereisd hebben naar een of meer van de landen Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Somalië, Soedan, Syrië of Jemen wordt aangeraden alle relevante documentatie mee te brengen bij het betreden van de Verenigde Staten door een erkende toegangspoort. Deze uitzonderingen op de wijziging in het Visumvrijstellingsprogramma en de wetgeving op voorkoming van reizen door terroristen geldt niet voor mensen met een dubbele nationaliteit die ook de nationaliteit bezitten van een van de eerder genoemde landen.

Wat zijn de toegevoegde vragen op het ESTA formulier?

De vragen die zijn toegevoegd of aangepast op het ESTA formulier luiden als volgt:

  • Heeft u ooit gereisd naar, of bent u aanwezig geweest in Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Somalië, Soedan, Syrië of Jemen op of na 1 maart 2011? Zo ja, toont u dan het land, de datums van het bezoek en de hoofdzakelijke reden voor het bezoek, zoals toerisme, familiebezoek, zaken, beroepsmatig uitwisselingsprogramma, cultureel uitwisselingsprogramma, academische redenen, officiële taken, militaire dienst, journalisme, humanitaire hulp, werkzaamheden voor een internationale of regionale organisatie of andere redenen die hier niet genoemd worden.
  • Bent u ooit in het bezit geweest van een paspoort of nationale ID kaart voor reisdoeleinden, uitgegeven door een andere staat? Zo ja, dan wordt u verzocht gegevens over deze documenten te verstrekken als ze in uw bezit zijn. Bij deze informatie hoort het Land van Uitgifte, het Type document, het Nummer van het document en het Jaar van verval.
  • Bent u momenteel een inwoner of staatsburger van een ander land? Zo ja, dan wordt u gevraagd informatie te verstrekken omtrent het land van staatsburgerschap / nationaliteit en hoe u dit staatsburgerschap / deze nationaliteit verkregen heeft.
  • Bent u in het verleden een inwoner of staatsburger van een ander land geweest? Zo ja, dan wordt u gevraagd dit land van staatsburgerschap / nationaliteit te vermelden.
  • Bent u lid van het CBP Global Entry Program? Zo ja, dan wordt u gevraagd uw CBP Global Entry PASS ID / lidmaatschapsnummer te vermelden.
  • Sociale Mediagegevens. Desgewenst kunt u enige sociale mediagegevens tonen die in verband staan met uw aanwezigheid online, inclusief het platform en uw sociale media identificator. Dit veld is niet verplicht.

Wat kan ik doen indien ik in Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Somalië, Soedan, Syrië of Jemen ben geweest op of na 1 maart 2011?

Ofschoon de nieuwe regelgeving deze reizigers niet verbiedt de V.S. te betreden worden deze reizigers verplicht een visumformulier aan te vragen bij een ambassade of consulaat van de V.S. De ambassades en consulaten in landen die deelnemen aan het Visumvrijstellingsprogramma hebben doorgaans korte wachttijden voor een visumgesprek. Voor meer informatie omtrent het aanvragen van een visum, ga naar travel.state.gov en om het adres te vinden van de ambassade van de V.S. die jurisdictie heeft over uw land van inwoning kunt u bezoeken: usembassy.gov

U kunt een spoedafspraak aanvragen voor een visumgesprek indien u op korte termijn voor medische, humanitaire of zakelijke redenen moet afreizen en uw ESTA geweigerd of ingetrokken is als gevolg van de nieuwe wetgeving.

Wat zijn de voordelen van het aanvragen van een visum in plaats van een ESTA?

Er zijn wat voordelen verbonden aan een visum in plaats van een ESTA: een visum is voor 10 jaar geldig terwijl een ESTA slechts 2 jaar geldig is. Een visum geeft u de mogelijkheid 6 maanden in de V.S. te blijven terwijl de VWP maar 90 dagen toestaat. Reizigers met een visum mogen ook een aanvraag indienen om langer dan de periode van 6 maanden te blijven of kunnen een andere visumklasse aanvragen terwijl ze in de Verenigde Staten verblijven; geen van deze mogelijkheden is toegestaan onder het visumvrijstellingsprogramma.

Conclusie

Het is niet waarschijnlijk dat de nieuwe wetgeving de grote meerderheid van reizigers uit VWP landen zal benadelen. Het is mogelijk dat er nog meer landen zullen worden toegevoegd door de Secretaris van Binnenlandse Veiligheid.

Delen

FacebookTwitterYoutube

Doe een aanvraag voor ESTA

ESTA is een vereiste reistoestemming voor in aanmerking komende reizigers die de Verenigde Staten binnenkomen over land, door de lucht of over zee voor bezoeken van minder dan 90 dagen.

Doe een aanvraag voor ESTA