Naar de Verenigde Staten reizen met minderjarigen

Gepubliceerd: Oct 28, 2019, Bewerkt: Oct 28, 2019 | Tags: Familie ESTA, ESTA voor minderjarigen

Inleiding

Ouders en wettelijke verzorgers moeten op de hoogte zijn van de restricties inzake het reizen naar de Verenigde Staten met een minderjarige of een kind. Volgens de immigratiewet van de V.S. wordt onder een kind verstaan, een persoon jonger dan 18 jaar. De Douane en Grensbescherming (CBP) vereist dat documentatie wordt verstrekt waaruit blijkt dat kinderen die de V.S. betreden dit met medeweten en/of toestemming van de ouders van het kind of de wettelijke verzorgers doen.

Welke documentatie heb ik nodig, als alleenreizende ouder of wettelijke verzorger die met een kind naar de Verenigde Staten reist?

Hier is een lijst van de documentatie die CBP kan vragen aan de grens:

1) Het paspoort van het kind -  een geldig en volledig paspoort uit het land van staatsburgerschap van het kind moet worden overhandigd indien het kind geen staatsburger is van de V.S. en per vliegtuig vanuit een internationaal land arriveert.

2) Brief met toestemming – Indien het kind niet door beide ouders wordt vergezeld, moet de alleenreizende ouder of wettelijke verzorger een brief bij zich hebben die ondertekend is door beide in leven zijnde ouders of een in leven zijnde ouder. In de brief moet vermeld worden de naam of namen van de ouder(s), het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres en ook gegevens van de reisroute en reisactiviteiten van het kind, het doel van de activiteiten en de bevestiging en machtiging toegekend aan de reizende ouder of wettelijke verzorger om met het kind te reizen. Het beste is om de brief te laten bekrachtigen door een notaris die getuige is geweest van de ondertekening door de ouder(s).

3) (niet verplicht) Documenten waarin de rechten van vertegenwoordiging worden aangetoond, geboorteaktes, overlijdensaktes, adoptiepapieren. Waar dit van toepassing is kunnen volwassenen die met een kind reizen ook extra documentatie overhandigen om hun rechten om met het kind te reizen te bevestigen.

Wat gebeurt er als ik niet over de documenten beschik die mijn recht om met het kind te reizen aantonen?

CBP heeft het recht de reizende ouder of wettelijke verzorger vast te houden totdat er opheldering is verkregen omtrent de omstandigheden. Indien een van de ouders overleden is, of een ouder de enige rechtmatige verzorger is, dan moet er andere documentatie overhandigd worden zoals een beslissing van de rechtbank, een geboortebewijs met een naam van de ouder of een overlijdensakte van de andere ouder zodat CBP beambten de aard van de reisomstandigheden van het kind kunnen bepalen.

Conclusie

Wanneer alleenreizende ouders of wettelijke verzorgers met een kind naar de Verenigde Staten reizen worden er extra documenten vereist aangaande hun reizen met de minderjarige persoon. Zulke documenten kunnen bestaan uit notarieel bekrachtigde brieven met toestemming van de ouder die niet meereist, of beslissingen van de rechtbank, geboorteaktes en andere wettelijke documenten die de rechten van de alleenreizende ouder of wettelijke verzorger kunnen aantonen, zodat deze de grens van de V.S. met het kind kan overgaan.

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor visumvrijstelling en een ESTA wilt aanvragen voor toeristische, zakelijke, medische of doorreis doeleinden, begin dan aan uw aanvraag, of bezoek de FAQ (veel voorkomende vragen) om meer over de ESTA te weten te komen.

Doe een aanvraag voor ESTA

Delen

FacebookTwitterYoutube

Doe een aanvraag voor ESTA

ESTA is een verplichte reisvergunning voor reizigers die voor maximaal 90 dagen via lucht of zee de Verenigde Staten bezoeken voor toerisme, doorreis of zakelijke doeleinden.

Doe een aanvraag voor ESTA