Visum voor Texas, Verenigde Staten

Gepubliceerd: Oct 01, 2019, Bewerkt: Nov 09, 2019 | Tags: Amerikaanse visumaanvraag, Amerikaanse visumvereisten, Amerikaans visum

Inleiding

Dit artikel bevat informatie die bedoeld is om personen met een buitenlandse nationaliteit te helpen, het juiste visum of de juiste visumvrijstelling voor Texas te verkrijgen, afhankelijk van hun land van staatsburgerschap, hun reisdoel en de totale duur van hun verblijf in de Verenigde Staten.

Overzicht van visum en ESTA

Indien u geen staatsburger van de Verenigde Staten bent en Texas wilt bezoeken, kan het de moeite waard zijn om meer over het visumvrijstellingsprogramma te weten te komen. Dit geeft staatsburgers van deelnemende landen de gelegenheid naar Texas te reizen zonder visum indien zij daar 90 dagen of minder verblijven. Het is echter belangrijk te weten dat aan bepaalde vereisten moet worden voldaan.

Deze mogelijkheid om naar Texas te reizen zonder visum voor 90 dagen of minder hangt af van strenge maatstaven. Een van deze vereisten is dat u een staatsburger of inwoner moet zijn van een van de deelnemende landen aan het VWP. Het goede nieuws is echter dat 39 landen deelnemers van het visumvrijstellingsprogramma zijn.

Een andere manier waarop personen die geen staatsburger zijn van de Verenigde Staten, Texas bezoeken, is door het verkrijgen van een bezoekers- of toeristenvisum. Bezoekersvisa zijn bedoeld voor mensen die de Verenigde Staten zuiver op tijdelijke basis betreden zonder de bedoeling zich daar te vestigen. De keuzemogelijkheden zijn B-1  voor zakelijke doeleinden, B-2 voor toeristische, recreatieve en bezoekersdoeleinden of B-1/B-2, wat een combinatie van beide doeleinden is.

Er zijn verscheidene stappen te ondernemen indien u een visum wilt aanvragen. De manier waarop u deze stappen moet zetten, alsook de specifieke volgorde van die stappen kan bij elke ambassade of elk consulaat van de Verenigde Staten waar u besluit uw aanvraag te doen weer anders zijn.

Indien u een visum van het type B aanvraagt kunt u een online visumaanvraag invullen, het formulier DS-160. U dient dan ook naar een vraaggesprek te komen en u wordt gevraagd al uw documenten mee te nemen. Bedenk ook dat het niet gegarandeerd is dat u een visum voor de Verenigde Staten zult krijgen, het is daarom aan te bevelen dat u geen definitieve reisplannen maakt of tickets koopt totdat u uw visum ontvangen heeft.

Het visumvrijstellingsprogramma en ESTA

Het visumvrijstellingsprogramma, VWP, was oorspronkelijk ontworpen om het voor mensen met bepaalde paspoorten eenvoudiger te maken het land te betreden. Ofschoon er voor bepaalde reizigers een volledige visumaanvraag ingediend moet worden, kan men onder het VWP toestemming krijgen zonder visum binnen te komen. Om de Verenigde Staten binnen te komen moet er een Electronic System for Travel Authorization, ook wel bekend als ESTA verkregen worden in plaats van een visum. (Elektronische toestemming) De bedoeling is dat dit eenvoudiger te verwerken is dan een visum en 39 landen over de hele wereld verspreid worden geacht staatsburgers te hebben die geschikt zijn voor ESTA’s. Het komt er op neer dat een ESTA bedoeld is voor reizigers die niet langer dan 90 dagen in de Verenigde Staten willen verblijven. In die context zullen zowel toeristen als zakelijke bezoekers ondervinden dat een ESTA de beste manier is om toestemming te verkrijgen om naar de Verenigde Staten te reizen. Als een ESTA is toegekend is hij 2 jaar geldig zolang het paspoort waarmee het verkregen is nog geldig is. Verder is het ESTA ook geschikt voor korte doorreisdoeleinden en medische behandelingen.

Voor welke reismogelijkheden is een VWP van toepassing?

Voor personen die voor zaken reizen mag een VWP uitsluitend gebruikt worden voor:

 • Het beraadslagen met collega’s en andere handelscontacten
 • Deelname aan een conferentie op wetenschappelijk, educatief of handelsgebied
 • Zakelijke cursussen die van korte duur moeten zijn en niet gefinancierd vanuit de Verenigde Staten
 • Reizen voor onderhandelingen of contracten

Voor reizigers die met recreatieve bedoelingen reizen mag een VWP uitsluitend worden gebruikt voor:

 • Toerisme, d.w.z. vakantie houden
 • Een bezoek aan familie of vrienden
 • Een medische behandeling
 • Deelname aan een sociaal evenement van een organisatie
 • Deelname aan een amateursportcompetitie
 • Optreden in een amateurtoneelstuk of -concert

Met een VWP mag niet in de Verenigde Staten gereisd worden voor:

 • Een educatieve cursus tenzij het een onderdeel is van een recreatief bezoek, zoals een korte kookles
 • Werk in dienstverband
 • Werk in dienstverband van de buitenlandse pers inclusief radio- en televisieuitzendingen en andere media
 • Vestiging

Andere vermeldenswaardige regels

 • Personen die de bedoeling hebben naar de Verenigde Staten te reizen zonder visum moeten een ESTA aanvragen door in te loggen op het automatische internetsysteem dat is ontwikkeld door het departement van binnenlandse veiligheid en de douane en grensbeveiliging. Na het opgeven van de gegevens kunnen de autoriteiten van de Verenigde Staten een besluit maken omtrent het recht van de aanvrager om het land te betreden zonder een visum nodig te hebben.
 • Bezoekers die in de Verenigde Staten aankomen dienen te kunnen aantonen dat zij in het bezit zijn van een geldige boeking voor de terugreis per schip of vliegtuig.
 • Aanvragers aan wie in het verleden geen visum is toegekend zullen vermoedelijk geen ESTA kunnen verkrijgen via de online procedure.
 • Aanvragers van ESTA dienen in het bezit te zijn van een geldig e-paspoort waarin een elektronische chip opgeslagen is.

De drie gangbare visumsoorten

De meeste mensen voor wie een ESTA niet geschikt is, bijvoorbeeld mensen die de Verenigde Staten langer dan 90 dagen willen bezoeken, zullen een visum moeten aanvragen. Er zijn drie gangbare soorten die de meeste redenen omvatten waarvoor iemand de Verenigde Staten zou willen bezoeken. Zowel reizigers met zakelijke als die met toeristische bestemmingen zijn gedekt door hun eigen visumklasse en een derde categorie is over het algemeen de beste mogelijkheid voor andere soorten bezoek. U dient voor de juiste klasse uw aanvraag te doen, naar gelang het opgegeven doel van uw bezoek.

De soorten visa zijn:

 • Klasse B1 – Dit is een zakelijk visum dat wordt verstrekt aan mensen die zakelijke vergaderingen willen houden of een erfeniskwestie moeten regelen.
 • Klasse B2 – Dit is een toeristenvisum dat voor vakanties tot op 90 dagen wordt verstrekt en voor personen op kortere recreatieve reizen die niet in het bezit zijn van het juiste soort paspoort.
 • Klasse B1/B2 – Dit is een bezoekersvisum dat voor andere soorten bezoek wordt verstrekt of indien een zakenreis wordt gecombineerd met recreatie.

Het indienen van een geldige visumaanvraag

Doorgaans zijn er vier stappen nodig voor het verkrijgen van een visum. Onthoud dat dit kan verschillen afhankelijk van de plaats in de wereld waar u vandaan komt.

 • Vul online een aanvraagformulier DS-160 voor een visum in. Wanneer dit klaar is zal de website u leiden naar een bevestigingspagina die u dient uit te printen als documentatiebewijs.
 • Dien een verzoek in bij de ambasade van de Verenigde Staten of het consulaat in het land waar u woont voor een gesprek voor een visumaanvraag. Op een door de visumambtenaar vast te stellen tijdstip zult u verwacht worden voor een vraaggesprek.
 • Er wordt verwacht dat u uw verplichte documentatie veilig bij u houdt terwijl u wacht op uw afspraak. Zorg ervoor dat u uw paspoort, uw DS-160 bevestigingspagina, uw bewijs van betaling van de aanvraag en een foto ter inspectie bij de hand heeft en dat deze geldig zijn.
 • Als u opgeroepen bent dient u op de afgesproken tijd op het vraaggesprek te verschijnen. De visumambtenaar kan mogelijk besluiten dat uw aanvraag onsuccesvol is op dit moment of kan u vragen nog meer documenten te tonen. Als dit eenmaal goedgekeurd is dient u een kostenvergoeding te betalen voor het verstrekken van uw visum.

Reisinformatie voor Texas

Texas is de op een na grootste en dichtst bevolkte staat in de Verenigde Staten. De staat Texas biedt reizigers met een voorkeur voor verschillende culturen, uitjes en ervaringen een ruim scala aan mogelijkheden. Austin is de hoofdstad van de staat en staat bekend als “wereldhoofdstad van live-muziek.”

Houston is een van de populairste steden van Texas en is wereldberoemd vanwege het feit dat het mission controlecentrum van NASA er gevestigd is. San Antonio is een stad die u absoluut moet bezoeken vanwege haar populaire plaatsen om ’s avonds uit te gaan.

Nog wat topbestemmingen voor toerisme in Texas zijn: Austin City Limits in Austin, Houston Space Center in Houston, Sea World in San Antonio, The River Walk (Paseo del Rio) en Schlitterbahn in New Braunfels en nog andere fantastische plaatsen.

Tot slot

Waar u verder ook besluit heen te gaan, zorgt u ervoor dat u een ESTA of een visum voor Texas verkrijgt. Reizigers worden geadviseerd tenminste vier weken voor hun vertrekdatum een aanvraag te doen voor een ESTA of visum.

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor visumvrijstelling en een ESTA wilt aanvragen voor toeristische, zakelijke, medische of doorreis doeleinden, begin dan aan uw aanvraag, of bezoek de FAQ (veel voorkomende vragen) om meer over de ESTA te weten te komen.

Doe een aanvraag voor ESTA

Delen

FacebookTwitterYoutube

Doe een aanvraag voor ESTA

ESTA is een verplichte reisvergunning voor reizigers die voor maximaal 90 dagen via lucht of zee de Verenigde Staten bezoeken voor toerisme, doorreis of zakelijke doeleinden.

Doe een aanvraag voor ESTA