Vragen en antwoorden over toegestane zakelijke activiteiten onder het visumvrijstellingsprogramma (VWP)

Gepubliceerd: May 25, 2020, Bewerkt: May 25, 2020 | Tags: ESTA voor zakelijke doeleinden, ESTA-vereisten

Kan ik de V.S. betreden om commerciële of industriële activiteiten of diensten uit te voeren of aan te bieden?

U kunt naar de V.S. komen op een ESTA om commerciële of industriële activiteiten uit te voeren of aan te bieden zolang u voor die activiteiten niet betaald wordt uit een bron in de V.S. zoals een bedrijf of werkgever. Commerciële of industriële activiteiten die zouden worden toegestaan  zijn beroepsmatige of zakelijke vergaderingen en evenementen, het uitvoeren van onbetaalde onafhankelijke research, het onderhandelen over contracten, procederen of het ontmoeten van zakenrelaties.

Kan ik de V.S. met een ESTA betreden als vertegenwoordiger of verkoper van een buitenlandse firma in apparatuur of machines met het doel werktuigen te installeren, onderhouden of repareren, of V.S. werknemers training te geven in het gebruik van deze apparatuur?

Dat kan, zolang u zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Allereerst moet de apparatuur of de machinerie gefabriceerd zijn buiten de V.S. Ten tweede mag u voor het werk dat u verricht geen vergoeding ontvangen die uit een bron binnen de V.S. komt. En ten derde moet de verlening van dergelijke diensten in het verkoopcontract tussen de verkoper en een bedrijf in de V.S. vermeld staan en ook dient u de vereiste gespecialiseerde technische kennis te bezitten om deze diensten te verlenen.

Kan ik financieel gecompenseerd worden voor werk dat ik in de V.S. doe als professioneel atleet, reizende op een ESTA?

U kunt geen financiële compensatie ontvangen van een bron binnen de V.S. indien een dergelijke compensatie uw enige bron van inkomsten is. Als professioneel atleet mag u echter naar de V.S. komen om deel te nemen aan sportactiviteiten of -competities waarvoor u prijzen mag ontvangen in de vorm van geld.

Is het mogelijk de V.S. binnen te komen op een ESTA als professioneel atleet van een buitenlands sportteam met het doel deel te nemen aan sportcompetities?

Doorgaans mag dit, zolang zowel u en uw team zakelijk gevestigd bent buiten de V.S. Daarbij komt dat enige betaling die u ontvangt als professioneel atleet afkomstig moet zijn van buitenlandse (niet-V.S.) bronnen, en de activiteiten van uw team moeten een internationaal aspect hebben of deel uitmaken van de activiteiten die georganiseerd worden door een internationale organisatie.

En als ik amateur atleet ben? Kan ik de V.S. binnen komen op een ESTA om deel te nemen aan sporttesten of proefwedstrijden voor een V.S. team?

Dat mag u doen, binnen bepaalde grenzen. Allereerst mag het doel en de duur van uw bezoek uitsluitend zijn om aan de proefwedstrijd deel te nemen en niet te wonen en te werken in de V.S. Ook kunt u geen financiële vergoeding ontvangen van een V.S. team buiten betaling die uitsluitend bedoeld is om uw kosten te vergoeden tijdens de proefwedstrijd. (zoals reiskosten, logies en maaltijden).

Kan ik als professioneel entertainer activiteiten uitvoeren die gerelateerd zijn aan mijn beroep, in de V.S. op een ESTA?

Dat mag u, zolang uw optreden wordt gecompenseerd door een buitenlands bedrijf of buitenlandse organisatie. De enige compensatie die u mag ontvangen van een bron in de V.S. wordt beperkt tot uitgaven zoals logies, maaltijden of in sommige gevallen enige prijzen die u mogelijk ontvangt voor uw optreden. Het is ook mogelijk activiteiten uit te voeren als professioneel artiest als zulke activiteiten deel uitmaken van een cultureel uitwisselingsprogramma.

Kan ik een ESTA gebruiken om de V.S. binnen te komen als ik werkzaam ben om diensten te verlenen in een privéjacht?

Dit zou waarschijnlijk geen probleem moeten zijn en het is u toegestaan door wateren in V.S. grondgebied te varen zolang er rekening wordt gehouden met bepaalde condities. Onverschillig in welk land het jacht is geregistreerd, moet het vaartuig oorspronkelijk zijn vertrokken uit een haven in een ander land. Ook mogen taken of plichten die u vervult uitsluitend te maken hebben met activiteiten van het vaartuig.

Kan ik voor investeringen naar de V.S. komen op een ESTA?

Alleen als uw activiteiten niet beschouwd kunnen worden als productieve werkzaamheden of te maken hebben met actief management van een bedrijf in de V.S., aangezien zulke activiteiten een E-2 visum vereisen. Onder een ESTA mogen professionele of zakelijke vergaderingen worden gehouden, er mag onbetaald werk worden verricht, over contracten mag onderhandeld worden, er mag geprocedeerd worden of u mag zakenrelaties ontmoeten.

Kan ik een ESTA gebruiken om onder contract als sulky rijder, paardenverzorger of jockey te werken voor een buitenlandse werkgever als ik al voor een andere werkgever werk?

Nee, deze werkzaamheden zijn onder een ESTA niet toegestaan.

Kan ik een ESTA gebruiken om de V.S. binnen te komen om te werken, of een nieuw kantoor of filiaal op te richten, of een dochteronderneming van een buitenlands bedrijf?

Nee, daartoe dient u een L-1 visum aan te vragen.

Kan ik een ESTA gebruiken om de V.S. te bezoeken om een zakelijke operatie te observeren?

Ja, indien uw rol wordt beperkt tot observeren.

Kan ik een ESTA gebruiken om te trainen, vrijwilligerswerk te doen of werkzaam te zijn voor het vredeskorps?

Nee u mag op een ESTA niet deelnemen aan dergelijke activiteiten. U mag dit echter wel doen met een A of B visum. Houdt u in de gaten dat u aan de voorwaarden voldoet die vermeld staan in sectie 9 en 10 (a) (4) van de wetgeving aangaande het Vredeskorps

Kan ik een ESTA gebruiken om de V.S. te bezoeken om deel te nemen aan het stageprogramma van het Verenigde Naties Instituut voor Training en Research?

Dat mag, zolang u niet in dienst bent van een buitenlandse regering. Als u in dienst bent van een buitenlandse regering en aan dit stageprogramma wenst deel te nemen, dient u een visum aan te vragen.

Kan ik een ESTA gebruiken om de V.S. te betreden om te werken op tentoonstellingen, beurzen of soortgelijke internationale evenementen?

Dat mag, maar enkel indien u een buitenlandse werkgever heeft en uw inkomen en werkverantwoordelijkheden in het buitenland gebaseerd zijn en niet in de Verenigde Staten.

Is het mij toegestaan om de V.S. te betreden op een ESTA als vrijwilliger voor een religieuze of non-profit organisatie?

Dit hangt af van de aard van uw vrijwilligersactiviteiten. Bouwwerkzaamheden als vrijwilliger worden niet toegestaan, maar u mag vergaderingen bijwonen, algemene hulp verlenen of op conferenties of religieuze evenementen spreken.

Als buitenlands directeur van een Amerikaans bedrijf, kan ik ESTA gebruiken om de V.S. te betreden als ik word betaald voor het bijwonen van een vergadering van de raad van bestuur?

Zulke activiteiten mag u uitvoeren op een ESTA.

Kan ik een ESTA gebruiken om de V.S. te betreden en te werken als hulpverlener (b.v. brandweerman, ambulance assistent, medische hulpverlener, enz.)?

Het is hulpverleners niet toegestaan in de V.S. hun beroep uit te oefenen onder een ESTA. Hulpverleners moeten verscheidene toegangsprocedures doorlopen onder de voorwaarden van Douane en Grensbewaking (CBP).

Delen

FacebookTwitterYoutube

Doe een aanvraag voor ESTA

ESTA is een verplichte reisvergunning voor reizigers die voor maximaal 90 dagen via lucht of zee de Verenigde Staten bezoeken voor toerisme, doorreis of zakelijke doeleinden.

Doe een aanvraag voor ESTA