Wat is de duur van de ESTA aanvraagtijd?

Gepubliceerd: Oct 07, 2019, Bewerkt: Oct 07, 2019 | Tags: ESTA, ESTA-aanvraagtijd

Tijdens een studie die in 2017 verricht is bij duizenden aanvragers van het ESTA programma, was de duur van de aanvraagtijd voor een ESTA ongeveer 13 minuten. Het soort factoren die de aanvraagtijd beïnvloeden zijn, of de aanvrager zijn of haar paspoort, reisgegevens en werkgeversgegevens bij de hand heeft tijdens het invullen van het ESTA formulier. Als de aanvragers hun documenten of informatie nog moeten opzoeken terwijl ze bezig zijn met de aanvraag wordt de tijd van de ESTA aanvraag verlengd. Verder zijn er ook bijkomende factoren waar de aanvrager geen macht over heeft, die de aanvraagtijd verlengen, zoals de snelheid van het internet, het gebruik van mobiele apparaten i.p.v. een desktop computer en mogelijke problemen met de systemen van Homeland Security bij het verwerken van ESTA aanvragen.

Sinds mei 2017 zijn er meerdere onderdelen op het ESTA formulier. Elk onderdeel wordt vermeld in de tabel hier onder samen met de tijdsduur voor het invullen.

Onderdeel

Vereiste informatie

Gemiddelde tijd voor het invullen

Informatie van de aanvrager

Naam, Voornamen, Geboortedatum, Geboorteplaats, Geboorteland, Geslacht, Achternamen

2 Minuten

Contactgegevens

Postadres, E-mailadres and Telefoonnummers

2 Minuten

Paspoortgegevens

Nationaliteit, Paspoort Nummer, Afloopdatum, Nationale Identiteitskaart, Extra nationaliteiten, Verblijfsvergunningen of Identiteitskaarten

2 Minuten

Contactgegevens in de Verenigde Staten in noodgevallen

Naam van contact, Adres, Telefoonnummer en E-mailadres

1 Minuut

Contact in de V.S./  Reisgegevens

Contactnaam in de V.S., Adres and Telefoonnummer

1 Minuut

Informatie aangaande dienstverband

Werkgever Naam and Adres

1 Minuut

Sociale Media Informatie

Sociale Media Accountnaam and Type

1 Minuut (optioneel)

Gegevens reiziger / Vragen aangaande geschiktheid

9 Vragen m.b.t. veiligheid

3 Minuten

Tijdens de studie werd gekeken naar de verschillen in ESTA aanvraagduur tussen desktop- en mobiele apparatengebruikers. De mobiele gebruikers werden gelijk verdeeld tussen iOS en Android en ook gelijk verdeeld tussen tablet- en telefoongebruikers. De studie wees uit dat mobiele gebruikers meestal 30% meer tijd nodig hadden om hun ESTA formulieren in te vullen vergeleken met desktop gebruikers. In sommige gevallen duurde het voor mobiele gebruikers 100% langer om hun ESTA aanvraagformulieren in te vullen. Daarom is het in gevallen waarbij tijd van groot belang is, raadzaam om een ESTA aanvraag op een desktop of laptop computer in te vullen.

Aanvragers die niet goed voorbereid waren voor hun aanvraag hadden meer tijd nodig om documenten op te zoeken tijdens het invullen van de volgende onderdelen: Paspoortgegevens, Contactinformatie in noodgevallen, Contactgegevens in de V.S.,  en Informatie aangaande dienstverband.

Gebaseerd op de bevindingen van deze studie raden wij aan 15 minuten per aanvrager uit te trekken bij het online aanvragen van ESTA. Dit zal er voor zorgen dat de hoofdaanvrager, samen met andere aanvragers, goed geïnformeerd worden over de aanvraagprocedure, aanvraagtijden, en de vragen op het formulier en de beperkingen van het ESTA programma goed begrijpen.

Het is ook raadzaam dat de gebruikers nadenken over het soort apparaat dat zij gebruiken om hun aanvraag online in te dienen. Wij moeten er nog bij vermelden dat de tijdsduur voor de betalingsprocedure was weggelaten uit de studie. Het zou te verwachten zijn dat hiermee de tijdsduur met 1 minuut wordt verlengd, maar ook dit kan van gebruiker tot gebruiker verschillend zijn afhankelijk of de gebruiker zijn of haar betaalgegevens bij de hand heeft tijdens het invullen van de aanvraag.

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor visumvrijstelling en een ESTA wilt aanvragen voor toeristische, zakelijke, medische of doorreis doeleinden, begin dan aan uw aanvraag, of bezoek de FAQ (veel voorkomende vragen) om meer over de ESTA te weten te komen.

Doe een aanvraag voor ESTA

Delen

FacebookTwitterYoutube

Doe een aanvraag voor ESTA

ESTA is een verplichte reisvergunning voor reizigers die voor maximaal 90 dagen via lucht of zee de Verenigde Staten bezoeken voor toerisme, doorreis of zakelijke doeleinden.

Doe een aanvraag voor ESTA