Wat wordt verstaan onder veiligheidsrisico’s bij ESTA?

Gepubliceerd: Dec 30, 2019, Bewerkt: Dec 30, 2019 | Tags: Grensbeveiliging, ESTA-vereisten, ESTA in aanmerking te komen

Invoering

Sinds 2008 is de beveiliging van het Visumvrijstellingsprogramma vergroot door het invoeren van ESTA, waardoor de CBP (U.S. Customs and Border Protection, de douane en grensbeveiliging) een keuring kunnen uitvoeren om te zien of zij een veiligheidsrisico met zich meebrengen voordat zij aan boord gaan van een vliegtuig naar de Verenigde Staten. ESTA fungeert als tegenwicht voor de kwetsbaarheden en risico’s die ontstaan bij het visumvrij reizen. Een keuring vooraf helpt de DHS (Department of Home Security, de binnenlandse veiligheidsdienst) medewerkers om een klein aantal reizigers die een gevaar kunnen vormen beter te kunnen controleren.

Hoe screent ESTA reizigers?

Sinds de aanvang van het programma zijn miljoenen aanvragen voor ESTA goedgekeurd door de CBP, maar meer dan 4.000 zijn afgewezen vanwege een lijst met mogelijke terroristen die de regering van de V.S. hanteert. De DHS (binnenlandse veiligheidsdienst) is vooral bezorgd over buitenlandse militairen die uit Syrië terugkeren. Ofschoon er geen informatie bestaat over mogelijke dreigende aanvallen op de V.S. door ISIS, ISIL of andere terroristische groeperingen die in Syrië gevestigd zijn, is het wel zo dat er honderden buitenlandse militairen de afgelopen drie jaar vanuit Europese landen en de V.S. naar Syrië zijn gegaan en nu mogelijk willen terugkeren. Hoogst waarschijnlijk zijn zij in het bezit van paspoorten en andere geldige documenten van Europa of de Verenigde Staten.

Wat zijn de recente ESTA-beveiligingsverbeteringen?

In reactie op deze toenemende ongerustheid heeft DHS de veiligheid van het Visumvrijstellingsprogramma vergroot door middel van verbeteringen aan ESTA. Het reizen naar de Verenigde Staten met een visumvrijstelling wordt vereenvoudigd en tegelijkertijd heeft CBP beter toezicht op de reizigers en dit stelt hen in staat het probleem van terugkerende militairen uit het buitenland beter aan te pakken. De aanvrager wordt nu verzocht aanvullende informatie te verstrekken bij het aanvragen van een ESTA, waaronder:

 • De namen van de ouders
 • Andere namen, bijnamen of staatsburgerschap van andere landen
 • Contactinformatie (telefoonnummer, e-mailadres, contactpersonen)
 • Nationaal identificatienummer (indien van toepassing)
 • Geboorteplaats
 • Informatie omtrent dienstverband (indien van toepassing)

Ook met deze aanvullende vragen is een ESTA niet hetzelfde als een elektronisch visum. Het aanvragen van een ESTA is nog altijd veel minder gecompliceerd dan het aanvragen van een B1 of B2 visum, waarbij biometrische en biografische informatie moet worden getoond plus een onderhoud met een consulaire functionaris nodig is. Ondanks de toegenomen veiligheidsmaatregelen groeit het aantal mensen die de V.S. wensen te bezoeken voortdurend.

Welke databases of beveiligingssystemen worden door ESTA gebruikt bij de beslissing of een aanvrager wel of niet in aanmerking komt?

Landen die deelnemen aan het Visumvrijstellingsprogramma zijn verplicht informatie te delen en samen te werken met de Verenigde Staten bij veiligheidsaangelegenheden. De Visumvrijstellingsprogramma status van een land wordt iedere twee jaar gecontroleerd, zodat de veiligheids- en antiterrorismemaatregelen kunnen worden beoordeeld. Wanneer u online een ESTA aanvraag indient verricht het systeem direct een kruiscontrole van de biografische informatie die door de aanvragers wordt geleverd met meerdere databases, waaronder de TSDB (Terrorist Screening Database – Screeninggegevensbank aangaande terrorisme), gegevens over verloren en gestolen paspoorten, de SLTD (Stolen and Lost Travel Documents van INTERPOL) eerdere afwijzingen van Visumvrijstellingen, visumintrekkingen, versnelde uitzettingen en gegevens van Volksgezondheidsdiensten waaronder de CDCP (centers for Disease Control and Preventions) om personen op te sporen die aan een besmettelijke ziekte lijden die een bedreiging voor de volksgezondheid vormt.

Wat zijn de doorsnee argumenten die worden gebruikt om te bepalen of een aanvrager in aanmerking komt of niet?

Wanneer u een ESTA aanvraagt, bent u verplicht 9 vragen met ja of nee te beantwoorden die worden gebruikt om te bepalen of u wel of niet in aanmerking komt. Dit zijn de volgende vragen:

Of u mogelijk lijdt aan een fysieke of mentale stoornis

 • Of u aan een besmettelijke ziekte lijdt
 • Of u druggebruiker bent of wetten aangaande illegale drugs heeft overtreden
 • Of u ooit bent gearresteerd voor een vergrijp tegen een persoon of eigendom
 • Of u ooit verwikkeld bent geweest in terroristische activiteiten
 • Of u ooit fraude gepleegd heeft om een visum te verkrijgen voor uzelf of een ander persoon
 • Of u een visum of de toegang tot de V.S. geweigerd is
 • Of u werkgelegenheid gezocht heeft zonder een geldig visum, of ooit de termijn van uw visum overschreden heeft
 • Of u sinds 1 maart 2011 naar een van de landen bent geweest die momenteel op een lijst staan van landen die als een bedreiging worden gezien, waaronder Iran, Syrië, Somalië en Jemen.  

Indien het antwoord op een van deze vragen ja luidt, zal de aanvraag hoogstwaarschijnlijk worden afgewezen.