Wat zijn de categorieën voor visa voor de V.S. en visumvrijstellingen?

Gepubliceerd: Mar 23, 2020, Bewerkt: Mar 23, 2020 | Tags: ESTA-vereisten, ESTA-geschiktheid, Visumvereisten voor de VS

Introductie

Personen met een buitenlandse nationaliteit die de Verenigde Staten bezoeken dienen een visum voor de V.S. of een visumvrijstelling aan te vragen. Bij het verwerken van een visumaanvraag dient online een formulier ingevuld te worden voorzien van een goede pasfoto en wordt een niet-restitueerbare vergoeding betaald. Ook is er een gesprek op de ambassade vereist voor aanvragers tussen 14 en 79 jaar. De verwerking van visumvrijstellingen geschiedt volledig online en vereist minder informatie van de aanvrager en de aanvragers hoeven niet persoonlijk naar de ambassade voor een gesprek. In dit artikel worden doorsnee visumcategorieën besproken alsmede de visumvrijstelling voor de V.S., ESTA genaamd.

Visumcategorieën voor de V.S.

Er bestaan twee soorten visa voor de V.S.: immigranten en niet-immigranten visa. Het verschil ligt voornamelijk aan de aard en de duur van het geplande verblijf. Een persoon met buitenlandse nationaliteit die voor onbepaalde tijd in de V.S. wil gaan wonen dient een immigrantenvisum aan te vragen. Iedereen die voor een kort verblijf zoals toerisme, zaken, studie, tijdelijk werk, medische behandeling, korte familiebijeenkomsten en andere tijdelijke bezoeken de V.S. wil betreden dient een niet-immigrantenvisum aan te vragen.

Als een visum wordt goedgekeurd geeft dat de reiziger niet automatisch toegang tot de V.S. Een visum is slechts een bewijs dat een beambte aan het consulaat of de ambassade de aanvraag heeft goedgekeurd en dat de aanvrager in aanmerking komt om het land te betreden, maar alleen gebaseerd op het doel dat wordt vermeld op het aanvraagformulier. De Douane en Grensbewaking (CBP) behoudt zich het recht voor om aan de ingangspoort te beslissen of een persoon toestemming kan verkrijgen de V.S. te betreden onder de geldende immigratiewetten.

Immigrantenvisa voor de V.S.

Personen met een buitenlandse nationaliteit die naar de V.S. reizen met het doel zich aldaar te gaan vestigen komen mogelijk in aanmerking voor een immigrantenvisum. Deze aanvragers dienen allereerst een aanvraag in te dienen bij de USCIS, de dienst voor staatsburgerschap en immigraties. De aanvragers met buitengewone vakbekwaamheden of investeerders zijn doorgaans niet afhankelijk van financiële ondersteuning, maar de meeste andere aanvragers hebben een sponsor nodig, zoals een werkgever of familielid.

Er bestaan verscheidene visumaanvragen die in de categorie immigrantenvisa passen.

  • Familieleden, echtgenoten en verloofden van wettelijk permanente inwoners en staatsburgers van de V.S. kunnen een Family Based Visa aanvragen
  • Mensen die wezen willen adopteren uit het buitenland kunnen een Intercountry Adoption Visa aanvragen.
  • Investeerders met een minimum kapitaal van 1 miljoen dollar (of de helft daarvan indien zij in gebieden met achterstand investeren) kunnen een Investor Visa aanvragen.
  • Werkgevers die aanvragen voor arbeidsvergunningen en verzoekschriften voor toekomstige werknemers indienen hebben de Employment Based Immigrant Visa nodig.

Als het visum eenmaal is goedgekeurd wordt de aanvraag doorgegeven aan het plaatselijk consulaat of de overzeese ambassade waar het immigrantenvisum wordt toegekend. De immigrant moet het visum dan meenemen naar de V.S. en het tonen aan de CBP beambte aan de poort van toegang tot het land.

Niet-immigrantenvisa voor de V.S.

Personen met een buitenlandse nationaliteit die een kort verblijf in de V.S. plannen voor toerisme, medische behandelingen, tijdelijk werk, zaken, of studie dienen een niet-immigrantenvisum aan te vragen. Er dient een aanvraag te worden gedaan vergezeld van ondersteunende bewijzen die kunnen variëren naar gelang de aard van de reis en het soort visum. Studenten, toeristen en zakelijke reizigers kunnen hun aanvraag indienen via hun plaatselijke consulaat of ambassade.

Zakenmensen die congressen, vergaderingen willen bijwonen of willen onderhandelen over contracten in de V.S. kunnen een Visitor Visa (B-1) aanvragen. Studenten die worden opgenomen in een schoolprogramma of sponsoring in de V.S. kunnen aanvraag doen voor een:

  • Studentenvisum indien het om een academische cursus gaat (categorie F)
  • Studentenvisum voor een cursus van beroepsmatige aard (M)
  • Exchange Visitor Visa (J) om deel te kunnen nemen aan goedgekeurde uitwisselingsprogramma’s

Toeristen, personen die voor medische behandelingen reizen en studenten die niet in de bovenstaande categorieën vallen ( b.v. een cursus waar geen diploma voor wordt behaald) kunnen een Visitor Visa (B-2) aanvragen, ook wel toeristenvisum genaamd.

Reizigers op weg naar andere landen die de V.S. betreden hebben een Transit Visa C (doorreisvisum) nodig. Voor het bezoeken van bezienswaardigheden, vrienden of andere recreatieve doeleinden dienen reizigers een bezoekersvisum (B) te verkrijgen, zelfs wanneer hun verblijf van korte duur is.

Bijzondere Immigrantenvisa en andere Visumcategorieën

Afhankelijk van hun reisdoel komen aanvragers mogelijk in aanmerking voor verscheidene andere soorten visa, waar onder:

Diversity Visa- Het diversiteitsprogramma is bijvoorbeeld toegankelijk voor staatsburgers van landen met een historisch lage vertegenwoordiging in de V.S. Er komen geen kosten bij om zich in te schrijven voor een van de twee planningen, het DV-2021 of het DV 2022.

Visum voor de V.S. voor officiële regeringsreizen – Staatshoofden of regeringsleiders (b.v. presidenten en minister-presidenten) zouden een A-1 visum kunnen aanvragen. Ambassadeurs, consuls, ministers, leden van het kabinet, EU en AU vertegenwoordigingsdelegaties en hun directe familieleden komen over het algemeen ook in aanmerking voor een A-1 of A-2 visum. Regeringswerknemers, bepaalde militaire officieren, EU of AU stafleden en hun directe familie of zorgafhankelijken kunnen mogelijk een A-2 visum aanvragen.

Visa voor de V.S. voor stafleden van internationale organisaties – Visa van de types G-1 t/m G-4 kunnen worden verstrekt aan personen die voor internationale organisaties werken, waaronder regeringsstafleden en hun gezinnen. De G-5 visa zijn mogelijk ook toegankelijk voor de persoonlijke werknemers van een G-1 t/m G-4 visumhouder. Nationale vertegenwoordigers, stafleden van de NAVO en hun gezinnen kunnen een NATO-1 t/m NATO-6 visum aanvragen. Hun persoonlijke werknemers kunnen ook NATO-7 visa krijgen.

Visa voor tijdelijke religieuze werkkrachten – Reizigers die in aanmerking komen voor een Temporary Religious Worker (R-1) visum moeten minstens twee jaar voor dezelfde religieuze organisatie hebben gewerkt waarvoor ze in de V.S. willen werken als voorganger of religieuze beroepswerkkracht. Ze moeten ook tenminste parttime voor deze organisatie werken tijdens hun verblijf in de V.S.

Visa voor bemanningsleden – Piloten en stewardessen die op commerciële vliegtuigen werken, kapiteins, machinisten en bepaalde bemanningsleden van zeeschepen, reddingsbrigadeleden, keuken- en bedieningspersoneel en ander personeel op een cruiseschip en leerlingen van een scheepsopleiding kunnen een Crewmember visa (D) aanvragen. De aanvragers moeten van plan zijn de Verenigde Staten binnen 29 dagen na aankomst te verlaten, om voor dit visum in aanmerking te komen.

Visum voor familieleden van vluchtelingen of asielzoekers – Reizigers die asielzoeker- of vluchtelingstatus hebben verkregen binnen de V.S. kunnen een visumaanvraag indienen voor hun echtgenote en ongehuwde kinderen om zich bij hen te voegen, door middel van formulier I-730.

Visumvrijstellingsprogramma

Het visumvrijstellingsprogramma dat momenteel gehandhaafd wordt door het Departement Binnenlandse Veiligheid (DHS) biedt visumvrij reizen voor perioden tot 90 dagen. Staatsburgers van 39 landen komen momenteel in aanmerking om aanvraag te doen. Deze personen met buitenlandse nationaliteit dienen hun goedgekeurde reismachtiging aan te vragen via het Elektronisch systeem voor reismachtigingen (ESTA) De aanvraag kan niet worden vernieuwd tijdens het verblijf en ook kan de verblijfsduur van de aanvrager niet worden verlengd.

Aanvragers van ESTA dienen een online aanvraagformulier in te vullen en alle vereiste vragen daarop te beantwoorden. De beslissingen komen doorgaans binnen enkele minuten binnen ofschoon het in sommige gevallen iets langer kan duren, tot op 72 uur.

Als de aanvraag eenmaal is goedgekeurd kan ESTA worden gebruikt voor toeristische, zakelijke en doorreis doeleinden. De aanvragers kunnen echter niet werken of academische studies volgen waarbij een diploma wordt behaald. Om in aanmerking te komen voor goedkeuring dient de aanvrager in het bezit te zijn van een retour, en een vervoermiddel gebruiken dat is aangesloten bij de visumvrijstellingsovereenkomst en alle andere vereisten voor ESTA nakomen. Aanvragers die geen goedkeuring krijgen voor een ESTA kunnen alsnog een visum voor de V.S. aanvragen.

Conclusie

Er zijn verscheidene visumcategorieën voor de V.S. voor immigratie- en niet-immigratiedoeleinden. In dit artikel werden de meest gangbare soorten immigratie en niet-immigratie visa geïntroduceerd en ook de respectieve  criteria voor het in aanmerking komen. Aanvragers die in aanmerking komen voor visumvrij reizen naar de Verenigde Staten kunnen er over denken om onder het visumvrijstellingsprogramma via de ESTA het land te betreden indien hun bezoeken minder dan 90 dagen duren en voor korte zakelijke, toeristische of doorreis doeleinden bedoeld zijn.

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor visumvrijstelling en een ESTA wilt aanvragen voor toeristische, zakelijke, medische of doorreis doeleinden, begin dan aan uw aanvraag, of bezoek de FAQ (veel voorkomende vragen) om meer over de ESTA te weten te komen.

Doe een aanvraag voor ESTA