Wat zijn de ESTA-vragen?

Gepubliceerd: Aug 23, 2018, Bewerkt: Oct 15, 2022 | Tags: ESTA-formulier, ESTA-aanvraag, ESTA vragen, ESTA-toepassingsgids

Het ESTA-aanvraagformulier wordt beheerd door het Department of Homeland Security (ministerie van Binnenlandse Veiligheid). Het doel van het formulier is om een aanzienlijke hoeveelheid informatie te verzamelen, zodat de U.S. Customs and Border Protection (dienst douane en grensbescherming) de gegevens van een aanvrager kan controleren in tal van internationale databases op het gebied van terrorisme, vliegverboden en strafrecht. Het personeel houdt echter rekening met de tijd die de aanvrager nodig heeft, want als het ESTA-formulier te tijdrovend en omslachtig is, gaat het doel van de online reisvergunning verloren, omdat het reizigers zou hinderen en het toerisme naar de Verenigde Staten mogelijk zou ontmoedigen. Uit de ESTA-vragen over het formulier blijkt dus de wens om een minimum aan informatie te vragen om de grensautoriteiten het vertrouwen te geven dat een aanvrager geen aanzienlijk risico vormt voor de openbare veiligheid van de VS.

De volgende tabel kan worden gebruikt als referentie voor de vragen die in elk onderdeel van het ESTA-formulier worden gesteld (bron: https://www.cbp.gov/)

Aanvraagonderdeel ESTA

Vragenvelden ESTA

GEGEVENS AANVRAGER/PASPOORT

Achternaam, Voornaam, Geslacht, Aliassen, Geboortedatum, Geboorteplaats, Geboorteland, Paspoortnummer, Land waarvan u staatsburger bent, Nationaal identificatienummer, Afgiftedatum van het paspoort, Vervaldatum van het paspoort, Land van afgifte van het paspoort, Is aan u ooit door enig ander land een paspoort of nationaal identiteitsbewijs afgegeven om te reizen? Zo ja, geef het land van afgifte, het documenttype, het documentnummer en het vervaljaar op.

ANDER STAATSBURGERSCHAP/ANDERE NATIONALITEIT

Bent u momenteel een staatsburger of ingezetene van enig ander land? Zo ja, geef het land van staatsburgerschap/nationaliteit op. Hoe hebt u het staatsburgerschap/de nationaliteit van dit land verkregen? Bent u ooit staatsburger/ingezetene geweest van enig ander land? Zo ja, vermeld het land van staatsburgerschap/nationaliteit.

GE-LIDMAATSCHAP

Bent u lid van het CBP Global Entry-programma? Zo ja, vermeld het PASSID/lidmaatschapsnummer

OUDERS

Achternaam en voornaam van beide ouders

CONTACTGEGEVENS

Adresregel 1, Adresregel 2, Appartementnummer, Plaats, Staat/provincie/regio, Land, Soort telefoonnummer, Telefoonnummer, E-mailadres

SOCIAL MEDIA (OPTIONEEL)

Provider / Platform, Social Media Identifier

WERKGEVERGEGEVENS

Hebt u een huidige of eerdere werkgever? Zo ja, vermeld de Functieomschrijving, Naam werkgever, Adresregel 1, Adresregel 2, Plaats, Staat/provincie/regio, Land, Telefoon

REISINFORMATIE

Vindt uw reis naar de VS plaats op doorreis naar een ander land? Zo ja, verstrek de gegevens in het volgende onderdeel:

GEGEVENS CONTACTPERSOON VS

Naam, Adresregel 1, Adresregel 2, Appartementnummer, Plaats, Staat, Telefoonnummer

ADRES IN DE VS

Adresregel 1, Adresregel 2, Appartementnummer, Plaats, Staat, Telefoonnummer

CONTACTGEGEVENS VOOR NOODGEVALLEN BINNEN OF BUITEN UIT DE VS

Achternaam, Voornaam, E-mailadres, Telefoon,

KWALIFICATIEVRAGEN

  1. Lijdt u aan een lichamelijke of geestelijke stoornis; of bent u een gebruiker van of verslaafd aan narcotica; of lijdt u momenteel aan één van de volgende ziektes (besmettelijke ziektes zijn gespecificeerd ingevolge section 361(b) of the Public Health Service Act): cholera, difterie, besmettelijke tuberculose, pest, pokken, gele koorts, virale hemorragische koortsvirussen, waaronder ebola, lassavirus, marburgvirus, Crimeon-Congo hemorragische koorts, ernstige acute aandoeningen van de luchtwegen die op andere personen kunnen worden overgedragen en die waarschijnlijk de dood tot gevolg hebben.
  2. Bent u ooit gearresteerd of veroordeeld voor een misdrijf dat heeft geleid tot ernstige materiële schade of ernstig letsel aan een andere persoon of schade aan een overheidsinstelling?
  3. Heeft u ooit een wet overtreden in verband met bezit, gebruik of distributie van illegale verdovende middelen?
  4. Bent u van plan om deel te nemen of heeft u ooit deelgenomen aan terroristische handelingen, spionage, sabotage of genocide?
  5. Heeft u zich ooit schuldig gemaakt aan zwendel of zichzelf of anderen vals voorgedaan teneinde een visum voor of toegang tot de Verenigde Staten te verkrijgen of anderen te helpen om zulks te verkrijgen?
  6. Zoekt u momenteel werk in de Verenigde Staten of heeft u vroeger in de Verenigde Staten gewerkt zonder voorafgaande toestemming van de Amerikaanse overheid?
  7. Is u ooit een visum voor de V.S. ontzegd, dat u had aangevraagd met uw huidige of eerdere paspoort, of is u ooit toegang tot de Verenigde Staten geweigerd of heeft u ooit een aanvraag voor toelating op een Amerikaanse aankomsthaven ingetrokken?
  8. Heeft u ooit langer in de Verenigde Staten verbleven dan de door de Amerikaanse overheid aan u toegestane toelatingsperiode?
  9. Bent u in Iran, Irak, Libië, Noord Korea, Somalië, Soedan, Syrië of Jemen geweest, of hebt u deze landen bezocht op of na 1 maart 2011?

GEGEVENS AANVRAGER/PASPOORT

Het eerste deel van het formulier richt zich op basisgegevens van aanvragers, waaronder de voor- en achternaam. In dit onderdeel wordt ook informatie gevraagd over de paspoortgegevens van een aanvrager, samen met informatie over andere nationaliteiten en eventuele relevante documenten voor die andere nationaliteit. Wees aandachtig bij het invoeren van deze gegevens, want dit zijn veelvoorkomende fouten waardoor uw ESTA ongeldig wordt, omdat uw ESTA-aanvraaggegevens moeten overeenkomen met die op uw paspoort. Andere veelvoorkomende fouten zijn dat aanvragers hun tweede naam weglaten uit het veld Voornaam of per ongeluk hun voornaam in het veld Achternaam zetten of omgekeerd.

ANDER STAATSBURGERSCHAP/ANDERE NATIONALITEIT

In dit onderdeel wordt informatie gevraagd over eerder en huidig staatsburgerschap. Indien de aanvrager nog een staatsburgerschap heeft, moet hij of zij aangeven hoe dit staatsburgerschap is verkregen en informatie verstrekken over het land van staatsburgerschap, ongeacht of dit om een eerder of huidig staatsburgerschap gaat.

GE-LIDMAATSCHAP

U.S. Customs and Border Protection (CBP - dienst douane en grensbescherming) heeft een Global Entry-programma voor een versnelde toegang en veiligheidscontrole. CBP Global Entry-reizigers zijn vooraf goedgekeurd en worden dus als reizigers met een laag risico beschouwd. Leden van het programma kunnen de Verenigde Staten binnenkomen via geautomatiseerde kiosken op verschillende Amerikaanse luchthavens.

OUDERS

In dit onderdeel moet u informatie verschaffen over uw ouders, waaronder hun voor- en achternaam. Als deze informatie niet bekend is, vul dat de naam in van degenen die voor u hebben gezorgd toen u jong was of vul gewoon 'UNKNOWN' (onbekend) in als u geen ouders of verzorgers had.

CONTACTGEGEVENS

In dit deel van de ESTA-aanvraag wordt om standaardcontactinformatie gevraagd. Het CBP zal uw adresgegevens waarschijnlijk niet gebruiken voor correspondentie. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor de communicatie over uw ESTA-aanvraag.

SOCIAL MEDIA (OPTIONEEL)

Het CBP heeft dit deel in 2016 opgenomen om informatie over de social media van aanvragers te verzamelen. Deze gegevens zijn momenteel niet vereist, hoewel ze dat op een bepaald moment in de toekomst wel kunnen worden als de opgevraagde informatie wordt beschouwd als nuttig bij het bepalen van veiligheidsrisico's.

WERKGEVERGEGEVENS

In het onderdeel Werkgeversgegevens van het ESTA-formulier staan vragen over de naam en contactgegevens van de werkgever van de aanvrager. Deze informatie wordt gevraagd omdat het CBP daarmee inzicht krijgt in uw arbeidssituatie. Hoewel deze informatie waarschijnlijk niet wordt gebruikt om ESTA-aanvragen goed te keuren of af te wijzen, wordt deze wel gebruikt door grenswachten die bezoekers aan de grens vragen kunnen stellen over het doel van hun verblijf in de VS en over de intentie om na afloop van hun reisplannen naar hun thuisland terug te keren.

GEGEVENS CONTACTPERSOON VS

Reizigers die naar de VS reizen om andere redenen dan voor een doorreis, moeten informatie verstrekken over hun Amerikaanse contactpersoon, waaronder adres en telefoonnummer. Als een aanvrager geen Amerikaanse contactpersoon heeft, kan hij de gegevens van een Amerikaanse organisatie of Amerikaans hotel verstrekken. Aan de hand van deze ESTA-vragen kan het CBP bepalen waar aanvragers waarschijnlijk zullen verblijven tijdens hun bezoek of de gegevens van een contactpersoon van de aanvrager verkrijgen.

ADRES IN DE VS

De informatie in dit onderdeel kan dezelfde zijn als de vorige, bijvoorbeeld als een toerist New York bezoekt en alleen de contactgegevens van het hotel beschikbaar heeft en geen Amerikaanse contactpersonen. Zakenreizigers die een contract willen afsluiten, moeten wel de naam van hun contactpersoon opgeven in het ene onderdeel en hun hotel- of accommodatiegegevens in het volgende onderdeel.

CONTACTGEGEVENS VOOR NOODGEVALLEN BINNEN OF BUITEN UIT DE VS

In het geval van een medische noodsituatie waarbij de aanvrager geen nabestaanden heeft, zal het CBP deze informatie gebruiken om contact op te nemen met de door de ESTA-aanvrager aangewezen personen.

KWALIFICATIEVRAGEN

Deze 9 ja/nee-vragen bepalen of reizigers voor een ESTA in aanmerking komen. De vragen hebben betrekking op een aantal onderwerpen waarmee wordt vastgesteld of aanvragers een risico vormen vanwege hun persoonlijke gezondheid, strafblad, druggebruik, terroristische activiteiten, ambities om in de VS te werken, immigratie- en visumgeschiedenis voor de VS, alsook hun reisgeschiedenis naar bepaalde landen in Afrika en het Midden-Oosten. Het met "ja" beantwoorden van een van deze ESTA-kwalificatievragen zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot de afwijzing van de aanvraag, dus wees aandachtig bij het invullen van dit gedeelte van het formulier.

AFSTAND VAN RECHTEN

Aanvragers moeten ook het gedeelte "Afstand van rechten" invullen, waarin feitelijk wordt gezegd dat een aanvrager afziet van zijn recht om in beroep te gaan tegen of om een herziening van enig besluit van het CBP met betrekking tot een ESTA-aanvraag te vragen. Om een ESTA-aanvraag te kunnen indienen, moet u met deze verklaring van afstand van rechten instemmen.

VERKLARINGSGEDEELTE

In dit onderdeel stemt een ESTA-aanvrager ermee in dat hij of zij de vragen op het formulier heeft begrepen en voor zover hij of zij kan beoordelen waarheidsgetrouw en correct heeft ingevuld. Voor het indienen van een ESTA-aanvraag is instemmen met deze verklaring vereist.

BETALINGSINFORMATIE

Op het betalingsformulier moeten debet- of creditcardgegevens worden opgegeven. De betalende kan iemand anders zijn dan de aanvrager. Naast debet- of creditcards is betaling via PayPal ook een optie.

Conclusie

Hoewel het indienen van een ESTA-aanvraag eenvoudig lijkt, moeten aanvragers met een aantal dingen rekening houden wanneer ze de verschillende ESTA-vragen op het formulier invullen. Gelukkig kunnen aanvragers hun antwoorden herlezen voordat ze het formulier naar het CBP sturen voor verwerking. Aanvragers wordt daarom aangeraden om de gegevens die ze op het formulier hebben verstrekt te controleren en hun antwoorden op de ESTA-vragen nog eens door te lezen.

Als u in het bezit bent van een paspoort van een visumvrijgesteld land zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland of een ander West-Europees land, en u een ESTA wilt aanvragen voor toeristische, zakelijke, medische of doorreisdoeleinden, ga dan aan de slag met uw aanvraag. Raadpleeg in andere gevallen de veelgestelde vragen voor meer informatie over de ESTA.

Doe een aanvraag voor ESTA

Delen

FacebookTwitterYoutube

Doe een aanvraag voor ESTA

ESTA is een vereiste reistoestemming voor in aanmerking komende reizigers die de Verenigde Staten binnenkomen over land, door de lucht of over zee voor bezoeken van minder dan 90 dagen.

Doe een aanvraag voor ESTA