Bepalingen en voorwaarden

Hieronder vindt u de bepalingen en voorwaarden die de onderneming OFFICIEEL-ESTA.NL heeft voorgeschreven, welke onder de wetten van het Verenigd Koninkrijk vallen.

De onderneming verwerkt aan aanvraag die voldoet aan de eisen en verzoeken van de klant en is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste verstrekte gegevens. De onderneming zal ernaar streven om het juiste visum binnen de gespecificeerde periode te verkrijgen. Echter, de onderneming is niet verantwoordelijk als het volgende voorkomt op de ambassade; Weigering voor het afgeven een visum, Weigering om de aanvraag te accepteren, Verstrekking van een onjuiste visum, Vertraging in het verwerken van het visum. 

Indien de onderneming één van de bovenstaande gebeurtenissen heeft veroorzaakt door middel van een fout of verzuim, dan is de aansprakelijkheid van de onderneming strikt beperkt tot de kosten van een vervangend visum of terugbetaling van alle betaalde vergoedingen en de onderneming kan geen verantwoordelijkheid voor gevolgschade accepteren, zoals, maar niet beperkt tot: gederfde winst / inkomsten, verloren vliegtickets.

Annulering van rechten

Als u eenmaal uw aanvraag online of over de telefoon heeft ingediend, wordt ervan uitgegaan dat u akkoord bent gegaan dat we meteen kunnen beginnen met de verwerking van uw aanvraag en het verlenen onze diensten. Als gevolg hiervan zult u geen recht hebben om op grond van de ”The Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013” . Dit komt doordat, op grond van Verordening 36(1)(a) and 37(1)(a), uw recht verliest om te annuleren als u akkoord gaat dat we kunnen beginnen met het verstrekken van de diensten binnen de opzegtermijn.

Eigendomsrecht

De website OFFICIEEL-ESTA.NL is eigendom en wordt geëxploiteerd door sweet startup ltd. Als u niet akkoord gaat gebonden te zijn door de gebruiksvoorwaarden of deze aanvaard, gelieve niet onze site te bezoeken of te gebruiken.

Beperkingen op gebruik

U mag deze site of de diensten die worden aangeboden niet gebruiken op of voor persoonlijk voordeel en u mag dit niet verkopen of verstrekken aan derden, of op andere wijze profiteren van diensten of informatie die (noch enige wijziging, aanpassing of analyseren van hen) beschikbaar zijn op of via deze site.

Beveiliging

Wij behouden ons het recht voor van tijd tot tijd om: a) wijzigen en / of invoering van nieuwe en/of extra veiligheidsmaatregelen zonder kennisgeving; (b) tijdelijk in te trekken en/of beperken van de beschikbaarheid van deze website aan een natuurlijke perso(o)n (en); en (c) alle andere maatrelegen nemen die wij nodig achten om de veiligheid en integriteit van deze site te waarborgen en de informatie in de databanken van deze site.

Nauwkeurigheid en Inhoud van de site

We maken gebruik van redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid bij het samenstellen van de informatie op en via deze website. Echter is het mogelijk dat bepaalde informatie is samengesteld en/of aan ons verstrekt door derden die geen deel uitmaken van ons netwerk. OFFICIEEL-ESTA.NL neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie die wordt verstrekt door een dergelijke derde partij. Bovendien, fouten en onvolledigheden in de informatie die op en via deze site kunnen ontstaan door een aantal factoren welke inherent zijn aan elke internet-gerelateerde systeem en die niet binnen onze redelijke controle vallen. Bijvoorbeeld, informatie kan worden beïnvloed door een machine, software of bedieningsfouten, of storingen in verband met datatransmissie. Met het oog hierop, wordt de informatie verstrekt "zoals het is" en u moet altijd proberen om de juistheid van de verkregen informatie  van deze website verifiëren voordat u erop vertrouwt.
Dit is een dynamische website en dientengevolge kunnen de inhoud en de layout en uitstraling van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.

Beperkte licentie en eigendom

U wordt een beperkte licentie toegekend om het aanwezige materiaal op deze site te downloaden op een computer en het afdrukken van hardcopy van deze materialen, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten intact worden gelaten.
Opslaan als uitdrukkelijk en specifiek toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden, alle vertalingen, herhaling van mislukte verzending, verspreiding of ander gebruik van het materiaal op deze site en in haar databases op een andere website of andere media is ten strengste verboden. Voorts is het niet toegestaan om: (a) opnemen van deze site of een deel ervan op een andere site; of (b) spiegelen van deze site op een andere server; of (c) gebruik maken van geautomatiseerde screen capture of screen scraping technologieën om informatie van welke aard ook van deze site te verkrijgen.
De toekenning van deze beperkte licentie is afhankelijk van uw akkoord met en naleving van al deze gebruiksvoorwaarden.
Software (indien aanwezig) ter beschikking gesteld om te downloaden van deze site is ofwel eigendom of in licentie bij ons. U mag alleen gebruik maken van dergelijke software in overeenstemming met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, behorende bij die software of waar er geen dergelijke licentie is; u wordt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie toegekend om de vernoemde software te gebruiken voor deze site in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
Alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten van welke aard ook die op enigerlei wijze naar deze site verwijzen (inclusief, maar niet beperkt tot, welke betrekking hebben op de inhoud, huisstijl en de diensten, software en andere materialen beschikbaar gesteld op en erdoor) die niet aan u zijn verleend in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk voorbehouden aan OFFICIEEL-ESTA.NL of, in het geval van andere merken, namen en logo's op deze site aan hun respectieve eigenaars.

Uw toestemming

Door het gebruik van deze site gaat u akkoord dat OFFICIEEL-ESTA.NL, de gebruikersgegevens (zowel binnen als buiten de EER) gaat verwerken en overdragen als dat nodig is voor ons om u te voorzien van deze service en u in staat te stellen om de site te gebruiken en uw ESTA te ontvangen.

Leveringsbeleid

Ons leveringsbeleid wordt uiteengezet om u uit te leggen, de klant, hoe wij de verwerkingsdienst aanbieden op onze website.

1- OFFICIEEL-ESTA.NL is een particuliere, derde partij ESTA-aanvraag gegevensverwerkings agentschap en is niet op enigerlei wijze verbonden met de regering van de Verenigde Staten van Amerika.

2- Geleverde diensten:

 • ESTA Visa Vrijstelling aanvraag gegevensinvoer en verwerking
 • Op dezelfde dag verwerking en status update
 • Reistoestemming bevestiging geleverd per e-mail
 • Updates omtrent informatie over de aanvraag en controle van de status voor 2 jaar vanaf het ontvangst van de ESTA toestemming.
 • 24/7 ESTA klantenservice via e-mail en telefoon

3- OFFICIEEL-ESTA.NL garandeert niet dat de aanvragen zullen worden geaccepteerd, wij verwerken alleen de aanvraaggegevens van de klant en integreren dit in het ESTA CBP systeem.

4- De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van geldig en nauwkeurige informatie voor de aanvraag, OFFICIEEL-ESTA.NL is niet aansprakelijk voor de afgewezen aanvragen als gevolg van de niet geldige of onjuiste informatie verstrekt door de klant.

5- Zodra de aanvraag gegevens worden ingediend, heeft OFFICIEEL-ESTA.NL 24 uur om de aanvraag te verwerken en de klant te voorzien van een status update.  Er worden geen service aanspraken geaccepteerd voor niet geleverd reistoestemming bevestiging documenten vóór 24 uur nadat de informatie wordt ingediend door de klant. De klant heeft het recht om het document op te eisen, indien hij na 24 uur de bevestiging van het document of status update niet heeft ontvangen.

6- Aanvragen kunnen worden opgeschort door CBP om verschillende redenen, in deze gevallen zal een medewerker van de klantenservice contact met u opnemen voor het zoeken van een passende oplossing. Hetzelfde geldt indien de aanvraag wordt afgewezen.

7- De hier geleverde diensten staan in verband met het indienen van aanvragen voor ESTA. De kosten voor verwerking van aanvragen zijn inclusief alle servicekosten (tot aan USD 77), afhankelijk van de locatie van de aanvrager. Wij zijn niet gelieerd aan de overheid of ambassade van de VS. De administratiekosten zijn inclusief USD 21 die door de overheid van de VS in rekening wordt gebracht voor uitgifte van uw ESTA. U kunt direct een aanvraag indienen via https://esta.cbp.dhs.gov/esta/Door het accepteren van onze diensten gaat de klant akkoord om een vergoeding voor de dienst te betalen voor het inbrengen van gegevens en een vergoeding voor de hulp van deze dienst, inclusief een vergoeding van USD 21 die door OFFICIEEL-ESTA.NL namens hem / haar wordt betaald aan de Douane en grensbescherming en de Amerikaanse Overheid voor de vergoeding van het gebruik van het ESTA systeem.

8- De klant geeft een uitdrukkelijke machtiging aan OFFICIEEL-ESTA.NL om zijn/haar aanvraaggegevens te bewerken en namens hem/haar de aanvraag te doen via het CBP ESTA systeem. Op basis van ons privacybeleid en de CBP privacyverklaring op: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/html/privacy.htm

9- Klant verklaart dat hij / zij het recht heeft en wettelijk toegestaan is om te betalen met de verstrekte creditcardof betaalpas. OFFICIEEL-ESTA.NL zal de verstrekte creditcard één totale vergoeding in rekening brengen en is niet verantwoordelijk voor illegaal gebruik van creditcard gegevens verstrekt door de klant.

Zodra onze op dezelfde dag verwerkingsdienst is afgerond met inbegrip van weekends en feestdagen zullen wij het product alleen via e-mail aan u leveren.

Wij raden u ten zeerste aan om ons e-mailadres orders@official-esta.com toe te voegen aan uw witte lijst om er zeker van te zijn dat het niet wordt afgewezen door een overvolle inbox.

PDF-bestanden kunnen worden gelezen door gebruik te maken van Adobe reader, die u gratis kunt downloaden

Als u vragen heeft over ons leveringsbeleid, neem dan contact met ons op via e-mail(support@official-esta.com). Wij zullen u binnen 24 uur beantwoorden.

Onze verwerkingsdienst wordt als geleverd beschouwd, wanneer deze via de e-mail is ingediend. Wij adviseren u een gedrukt exemplaar van uw reistoestemming mee te nemen omdat sommige luchtvaartmaatschappijen misschien een kopie willen zien bij de check-in.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

(a) Tenzij en voor zover in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend worden gesteld, dat deze site, de inhoud, en elk gebruik waarvoor u zelf voor kiest, word verstrekt en mag zonder enige verklaringen of garanties van welke aard dan ook, en we wijzen al deze verklaringen en garanties voor zover toegestaan door de wet. Wij garanderen niet dat de informatie welke is opgenomen op of toegankelijk is via deze site, voldoende, volledig, nauwkeurig of up-to-date is, noch kunnen we garanderen dat de site (of een deel ervan) altijd toegankelijk zal zijn, volledig functioneel of vrij is van fouten en virussen. Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord dat de enige oplossing beschikbaar voor u betreffende de schending van deze gebruiksvoorwaarden onze wanprestatie op grond van deze gebruiksvoorwaarden zal zijn.
(b) Onder voorbehoud van paragraaf(d) hieronder, maar voor de rest, voor zover toegestaan door de wet, sluiten we uit en zijn niet aansprakelijk voor alle verlies, schade (n) en aansprakelijkheid (al dan niet veroorzaakt door onze nalatigheid) voor de verspilde tijd, alle verlies / beschadiging van gegevens, alle winstderving, kansen en goodwill, en alle indirecte schade, gevolgschade en bestraffende verlies of schade (n) voortvloeiend uit of in verband met gebruik van deze site en/of de informatie op deze of enige services via deze, hoe dan ook ontstaan, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), statuut of anderszins, en zelfs al was het redelijkerwijs te verwachten of zijn we bewust gemaakt van de mogelijkheid van een dergelijk verlies / schade (en) / verplichting.
(c) Onder voorbehoud van paragraaf (d) hieronder, maar voor het overige, voor zover toegestaan door de wet, is onze totale aansprakelijkheid hieronder ten aanzien van directe schade en andere directe aansprakelijkheid, hoe dan ook ontstaan, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), de wet of anderszins wordt beperkt per claim of reeks van samenhangende aanspraken tot £100.
(d) Niets in deze gebruiksvoorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid voor:
(i) verlies of schade voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; of
(ii) voor enige vorm van misleiding door ons gemaakt of die onder onze controle is.
(e) als u gebruik maakt van deze site als consument dan zal niets in deze gebruiksvoorwaarden op geen enkele manier uw wettelijke rechten beperken.

Het beleid voor terugbetaling

Omdat de website een Instant Payment Notification (IPN) systeem heeft geïmplementeerd, die het mogelijk maakt de dienst onmiddellijk na het betalen van de administratiekosten te verwerken, maken wij gebruik van een NIET-RESTITUTIEBELEID.De kosten voor de ESTA-aanvraag kan niet worden gerestitueerd en moet een VS ESTA afschrift hebben of deze moet gevonden worden voor de reiziger(s), anders zijn we niet in staat om een terugbetaling te doen.

We nemen echter buitengewone omstandigheden in aanmerking als er iets gebeurd dat buiten uw controle is en zullen terugbetalingen op basis van geval per geval overwegen. Stuur ons een email via: support@official-esta.com.

Scheidbaarheid

Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde ongeldig  worden gevonden door een rechtbank, gerecht of ander forum van een bevoegde rechterlijke instantie, of anderszins niet afdwingbaar zijn, wordt dat besluit niet ongeldig of vervalt van de rest van deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden worden geacht gewijzigd te zijn door het wijzigen of verbreken van dergelijke bepalingen die noodzakelijk zijn om hen geldig te maken, wettelijke en afdwingbare met behoud van hun bedoeling, of indien dat niet mogelijk is, door een andere bepaling te vervangen die geldig is, wettelijke en afdwingbare welke wezenlijk geeft uitvoering aan hun bedoeling. Alle ongeldige of onuitvoerbare bepaling of bepalingen die scheidbaar zijn van deze gebruiksvoorwaarden zodat de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen, of de geldigheid van de bepaling (en) in kwestie in een ander rechtsgebied wordt niet beïnvloed.

Volledige overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten, regelingen en verklaringen(met uitzondering van die waarvoor de aansprakelijkheid wordt niet uitgesloten) tussen ons met betrekking tot uw gebruik van deze site en de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot dezelfde vormen.

Verandering van de gebruiksvoorwaarden

We kunnen van tijd tot tijd deze gebruiksvoorwaarden veranderen, aanpassen of anderszins (voor de veiligheid, wettelijke of reglementaire redenen, of om updates of wijzigingen van de diensten of de functionaliteit van de site weer te geven) zonder voorafgaande kennisgeving. Uw doorlopend gebruik van deze site zal gelden als aanvaarding van die gewijzigde gebruiksvoorwaarden en u moet deze beoordelen voordat u verder gebruik maakt van deze site.

Over ons

Deze site is beschikbaar gesteld voor u door sweet startup ltd en is ©OFFICIEEL-ESTA.NL, 37 Warren Street, London, England, W1T 6AD. Alle rechten voorbehouden.
Onze normale werkuren zijn op ma-vrij 0900-1800 met uitzondering van feestdagen.
U kunt contact opnemen door ons te schrijven op het bovenstaande adres of met behulp van de 'contact opnemen' optie van deze site.

Diversen

Deze gebruiksvoorwaarden gelden niet als of worden aangemerkt als het vormen een partnerschap, samenwerkingsverband of de arbeidsovereenkomst tussen u en ons.
U mag niet toekennen, sub-licentie, uitbesteden of anderszins overdragen of handelen in een van uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
De rubrieken in deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend opgenomen ter volledigheid en worden niet in aanmerking genomen bij de uitleg van deze gebruiksvoorwaarden.

Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot deze site onmiddellijk en zonder kennisgeving te blokkeren, te goeder trouw, als wij van mening zijn dat u niet voldoet aan een van deze gebruiksvoorwaarden.

Rechten van derden

Niemand anders dan u en ons zullen enig recht hebben onder de contracten wet van 1999(Rechten van derden) om enige voorwaarde van deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, ongeacht of deze persoon of entiteit geïdentificeerd is met naam, als lid van een categorie of als het beantwoorden van een bijzondere beschrijving. Voor alle duidelijkheid, zal geen enkele bepaling van dit artikel afbreuk doen aan de rechten van een toegestane verkrijger of overnemer.

Toepasselijk recht

Gebruik van deze site en de dienst is onderworpen aan het Engelse recht en u gaat onherroepelijk akkoord met elke vordering of geschil in verband met, voortvloeiend uit, of in verband met deze site(en elk gebruik dat u maakt van het of de Dienst en / of de mogelijkheden die worden geboden door middel van het) aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Paspoort en Visa

U dient de desbetreffende ambassade of het consulaat voor deze informatie te raadplegen. Voorschriften kunnen veranderen en u moet dit tijdig voor vertrek  controleren op een up-to-date situatie. Wij betreuren dat wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden als u op een vlucht of in een land wordt geweigerd als gevolg van verzuim van uw kant om het juiste paspoort, visum of andere benodigde documenten bij u te houden, welke vereist zijn door de luchtvaartmaatschappij, overheid of land. Gezondheid: Aanbevelingen van vaccinaties voor reizen kunnen op elk moment wijzigen en u dient uw arts voor vertrek te raadplegen over de huidige aanbevelingen. Gezondheidsvoorschriften voor uw vakantiebestemming worden beschreven in de folder van het departement van gezondheid getiteld “Reisgids voor de gezondheidszorg voor reizigers” (T4). Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u alle aanbevolen medicatie verkrijgt en alle medische adviezen met betrekking tot uw reis opvolgt.

Het gebruik door de Gebruiker van de Website en of de aangeboden dienst is onder de strikte voorwaarde dat de Website en of de aangeboden dienst niet betrokken zijn bij het verlenen van advies en er mag geen beroep op worden gedaan bij het maken van eventuele gerelateerde reizen of andere beslissing. De op deze website weergegeven informatie en of van de aangeboden dienst worden verstrekt zonder expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid voor het doel, compatibiliteit en veiligheid van alle bestanddelen van de Website en of van de aangeboden dienst. De onderneming garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van de Website of van de aangeboden service, noch dat beweringen en gegeven verklaringen op de Website foutloos zullen zijn.


Privacybeleid

Het Privacybeleid bevat de privacybepalingen voor OFFICIEEL-ESTA.NL

Deze privacyverklaring geldt alleen voor informatie verzameld op deze website. Het zal u van het volgende op de hoogte brengen:

 • Welke persoonlijk identificeerbare informatie van u wordt verzameld via de website, hoe het wordt gebruikt en met wie het gedeeld kan worden.
 • Welke keuzes beschikbaar zijn voor u met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.
 • De veiligheidsprocedures in gebruik om het misbruik van uw gegevens te beschermen.
 • Hoe u eventuele onjuistheden in de informatie kunnen corrigeren.

Informatie verzamelen, gebruik, en het delen

Wij zijn de enige eigenaren van de verzamelde informatie op deze site. We hebben slechts toegang tot / verzamelen van informatie die u vrijwillig aan ons via e-mail of ander directe contact heeft verstrekt. We zullen deze informatie aan niemand verkopen of verhuren. Wij zullen uw gegevens gebruiken om u te beantwoorden met betrekking tot de reden waarvoor u contact met ons heeft opgenomen. We zullen uw informatie niet delen met een derde partij buiten onze organisatie, tenzij zoals nodig is om uw order uit te voeren, bv. om een order te e-mailen of een betaling te verwerken.

Uw toegang tot en controle over informatie

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor toekomstige contacten van ons. U kunt het volgende op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via het vermelde e-mailadres op onze website:

 • Bekijk welke gegevens wij over u hebben, indien aanwezig.
 • Laat ons alle gegevens die wij over hebben u verwijderen.
 • Uit uw bezorgdheid over het gebruik van uw gegevens.

Beveiliging

We nemen voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Wanneer u gevoelige informatie verstrekt via de website wordt uw informatie zowel online als offline beschermd. Overal waar we gevoelige informatie verzamelen (zoals creditcard gegevens), wordt deze informatie versleuteld en op een veilige manier naar ons verzonden. U kunt dit controleren door te kijken naar een gesloten slotje onderin uw webbrowser of door te zoeken naar 'https' aan het begin van het adres van de webpagina. Terwijl we gebruik maken van versleuteling ter bescherming van online verstrekte gevoelige informatie,  beschermen wij uw gegevens ook offline. Alleen medewerkers die de gegevens nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren(bijvoorbeeld facturering of klantenservice) krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers / servers waarop we uw persoonlijke gegevens opslaan worden bewaard in een beveiligde omgeving. 

Bestellingen

We vragen verplichte informatie van u om uw order uit te voeren in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden. Deze informatie wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Om een order bij ons in te dienen, moet u persoonlijke, contact-,reis- en biometrische informatie verstrekken (zoals uw volledige naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, paspoortinformatie, reisweg, enz.) alsook financiële informatie (zoals uw creditcardnummer, geldigheidsdatum, enz.). Als we moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van een order, zullen we uw contactinformatie gebruiken om u te bereiken.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw pc worden geplaatst om standaard informatie betreffende internetlog en bezoekersgedrag te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgebruik van de website op te volgen en activiteitenrapporten van de website samen te stellen. Het gebruik van een cookie is niet gelinkt aan persoonlijk identificeerbare informatie op onze website. Deze website gebruikt twee types cookies: analytische cookies en websitecookies. Websitecookies zijn essentieel voor het verwerken van uw order en voor het gebruik van de website. U kunt zich afmelden voor analytische cookies door de volgende link te bezoeken:

Andere websites

We gebruiken een firma voor betalingsverwerking om gebruikers te factureren voor goederen en diensten, en een firma voor e-mailberichten om berichten betreffende het order te e-mailen. Deze firma’s zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie bewaren, delen, opslaan of gebruiken voor enige andere doeleinden dan het uitvoeren van uw order en leven de GDPR-verordening na waar dit wettelijk vereist is.

Links

Waar deze site links naar sites van derden bevat, moet u zich ervan bewust zijn dat we de sites die bereikt zijn via deze links niet kunnen controleren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites die wij niet beheren. Het bestaan van een link op deze website geeft op geen enkele wijze de goedkeuring van de goederen diensten, meningen of ander materia(a)l (en) van welke aard dan ook beschikbaar gesteld op of via sites die we niet beheren, noch nemen wij verantwoordelijkheid voor de meningen van derden (indien aanwezig) geuit op of via deze site.

Als u het gevoel heeft dat we ons niet houden aan dit privacybeleid, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen via e-mail: support@official-esta.com.