Disclaimer

Het Elektronische Systeem voor Reistoestemming voert controles uit met behulp van datasystemen ten behoeve van de wetshandhaving. Alle reizigers die toegang wensen tot de Verenigde Staten onder het Visa Waiver Programma dienen een elektronische reistoestemming aan te vragen, die moet worden getoond bij het inchecken.

Als uw elektronische aanvraag voor reistoestemming is goedgekeurd, betekent dit dat u in aanmerking komt om te reizen. Dit houdt echter niet in dat u automatisch in de Verenigde Staten onder het Visa Waiver Programma kunt inreizen. Nadat u in de Verenigde Staten bent geland, wordt u op/in de (lucht)haven van aankomst gecontroleerd door een douane- en grensbewakingsambtenaar die zou kunnen vaststellen dat u niet in aanmerking komt om onder het Visa Waiver Programma of om een andere Amerikaanse wettelijke reden tot de Verenigde Staten te worden toegelaten.

Een beslissing dat u niet in aanmerking komt voor elektronische reistoestemming belet u niet een visum aan te vragen om naar de Verenigde Staten te reizen.

Alle gegevens die u verstrekt, of die namens u door een andere persoon verstrekt worden, moeten waar en juist zijn. Een elektronische reistoestemming kan op elk moment worden herroepen, ongeacht om welke reden, bijvoorbeeld omdat nieuwe informatie over u bekend is geworden. Het is mogelijk dat u administratieve of strafrechtelijke boetes worden opgelegd als u in een elektronische aanvraag voor reistoestemming, door u of namens u door een derde verstrekt, bewust en opzettelijk een inhoudelijk onjuiste, verzonnen, of bedrieglijke verklaring aflegt of voorstelling van zaken geeft.

WAARSCHUWING: Als u na aanvraag voor toelating tot de Verenigde Staten op een (lucht)haven van binnenkomst onder het Visa Waiver Programma (VWP) door een Amerikaanse douanemedewerker wordt toegelaten, mag u tijdens uw bezoek onder het programma geen illegaal werk accepteren, een opleiding volgen, of buitenlandse media vertegenwoordigen. U mag geen aanvraag doen voor: 1) een wijziging van uw status: uw status is niet gericht op migratie naar de Verenigde Staten, 2) een verlenging van uw verblijf, of 3) aanpassing van uw status naar tijdelijk of permanent verblijf, tenzij gemachtigd door sectie 245(c)(4) van de Immigration and Nationality Act. Overtreding van deze punten leidt tot VERWIJDERING.