Hoe is de vraag omtrent besmettelijke ziekten van invloed op een ESTA aanvraag?

Gepubliceerd: Dec 17, 2019, Bewerkt: Dec 17, 2019 | Tags: ESTA vragen, ESTA in aanmerking te komen

Inleiding

De geschiedenis van besmettelijke ziekten van een aanvrager is een vraag in de lijst van negen vragen omtrent geschiktheid op het ESTA formulier die zijn opgesteld om de CBP (Customs and Border Protection); de Douane en grensbewaking van de V.S., te helpen vaststellen of u mogelijk een veiligheidsrisico vormt voor de Verenigde Staten. De eerste vraag die u dient te beantwoorden gaat over het mogelijk lijden aan een fysiek of mentaal gebrek; daaronder valt het vermelden of u een drugsverslaafde of drugsgebruiker bent en of u een besmettelijke ziekte heeft. Een griepje of verkoudheid zal u niet ongeschikt maken voor het verkrijgen van een ESTA, maar ernstige ziektes kunnen een probleem opleveren voor het binnengaan van de V.S.

Wat wordt verstaan onder een besmettelijke ziekte?

Bij het beschrijven van een besmettelijke ziekte moet eerst worden bekeken op welke manier een ziekte zich kan verspreiden. Een besmettelijke ziekte is een aandoening die makkelijk van de ene persoon op de andere overgaat. Dit kan zijn via

  • virussen die zich door de lucht verspreiden
  • bloed en ander lichaamsvocht
  • insectenbeten

De tweede overweging is de invloed die de ziekte heeft op de volksgezondheid. Veel ziekten die wel makkelijk op een andere persoon overgaan, worden niet beschouwd als redenen om iemand de toegang tot de Verenigde Staten te weigeren. Vaak wordt door de aanvrager “ja” ingevuld terwijl hij of zij alleen maar verkouden is of de griep heeft. Een verkoudheid is heel besmettelijk, maar is ongevaarlijk en vormt geen risico voor de bevolking en wordt in dit verband niet beschouwd als besmettelijke ziekte.

Veel ziekten, ofschoon ze besmettelijk zijn, worden niet beschouwd als belemmering voor het betreden van de V.S. onder het Visumvrijstellingsprogramma. De huidige lijst van besmettelijke ziekten is opgesteld door het Amerikaanse Departement van Volksgezondheid in 2008 via een clausule in de Tom Lantos en Henry J. Hyde United States Global Leadership Against HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria Authorization Act of 2008, die door de President van de V.S. ondertekend is in juli 2008. Als u lijdt aan een van de volgende ziekten dient u “ja” in te vullen op uw ESTA aanvraagformulier:

  • Tuberculose (actief)
  • Syfillis (besmettelijk stadium)
  • Lymphogranuloma venereum
  • Granuloma inguinale
  • Lepra, besmettelijk stadium
  • Chancroid
  • Gonorrhoe

Indien u voorheen aan een van deze ziekten geleden heeft maar nu genezen bent en niet langer besmettelijk bent, kunt u met “nee” antwoorden op uw ESTA aanvraag maar dient u mogelijk medisch bewijs te leveren dat uw toestand niet meer besmettelijk is.

HIV wordt niet meer beschouwd als een besmettelijke ziekte

Tussen 1993 en 2010 werd HIV gedefinieerd als een besmettelijke ziekte en daarom gezien als reden om niet te worden toegelaten. Dit betekende dat in deze periode buitenlanders die HIV positief waren geen ESTA konden krijgen vanwege hun HIV status. Sinds 4 januari 2010 hoort HIV niet meer thuis op de lijst van besmettelijke ziekten en indien u HIV positief bent wordt u niet meer geclassificeerd als drager van een besmettelijke ziekte. De artsen voeren geen HIV antistoffentest uit als onderdeel van een medisch onderzoek maar er kunnen u nog steeds vragen worden gesteld die uw arts tot de conclusie kunnen brengen dat u HIV positief bent. U bent niet verplicht uw HIV status te onthullen maar u dient vragen omtrent uw gezondheid altijd eerlijk te beantwoorden.

Als u later een aanvraag zou willen indienen voor een groene kaart, kan uw HIV status nog altijd meetellen aangezien dit invloed kan hebben op de kwestie of u wel of geen bijstand van de overheid nodig zult hebben, wat reden kan geven voor weigering van een verblijfsvergunning.

Verder kan het HIV positief zijn reden zijn voor het zoeken van asiel in de V.S. als de gezondheid van de aanvrager in gevaar zou komen mocht hij of zij terugkeren naar zijn land van oorsprong.

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor visumvrijstelling en een ESTA wilt aanvragen voor toeristische, zakelijke, medische of doorreis doeleinden, begin dan aan uw aanvraag, of bezoek de FAQ (veel voorkomende vragen) om meer over de ESTA te weten te komen.

Doe een aanvraag voor ESTA

Delen

FacebookTwitterYoutube

Doe een aanvraag voor ESTA

ESTA is een vereiste reistoestemming voor in aanmerking komende reizigers die de Verenigde Staten binnenkomen over land, door de lucht of over zee voor bezoeken van minder dan 90 dagen.

Doe een aanvraag voor ESTA