Veiligheidstips tijdens de vlucht naar de V.S.

Gepubliceerd: Oct 18, 2021, Bewerkt: Oct 18, 2021 | Tags: Vliegveld beveiliging, Luchtvaartveiligheid, COVID-19

Het reizen per vliegtuig is een van de meest populaire middelen van vervoer ter wereld. Dat blijkt wel uit het aantal vluchten dat geteld wordt, ruim 40 miljoen per jaar. Ofschoon het reizen per vliegtuig steeds populairder is geworden, zijn de voorzorgen op het gebied van de gezondheid en de veiligheid ook toegenomen en aangepast aan de toegenomen vraag naar en ontwikkeling van diverse technologieën.

Hier volgen wat richtlijnen om u te helpen tijdens uw vlucht naar de Verenigde Staten. Als u van plan bent om binnenkort te gaan vliegen, kan het handig zijn om deze richtlijnen over te lezen. De bemanning van het vliegtuig dient deze veiligheidsrichtlijnen met u door te nemen voordat u met het vliegtuig opstijgt.

Veiligheidsdemonstraties

Zoals we al eerder besproken hebben zullen de stewardessen u een volledige uitgebreide veiligheidsdemonstratie geven voordat het vliegtuig het luchtruim kiest, en het is van het grootste belang dat u deze demonstratie aandachtig volgt. Ervaren vliegers kunnen soms wat gemakzuchtig worden met betrekking tot dit onderdeel van de vlucht, maar deze beroepsmensen laten u alles zien en vertellen u over deze dingen zodat u veilig en verstandig kunt handelen, mocht zich een noodgeval voordoen.

Veiligheidsgordels

Met uw veiligheidsgordel zit u goed en veilig in uw stoel. Tijdens een paar belangrijke momenten van de vlucht, inclusief tijdens het opstijgen en het landen,  bent u verplicht deze te dragen. Bij de meeste luchtvaartmaatschappijen wordt geadviseerd de gordel gedurende de vlucht losjes om te houden. Men zal u ook verzoeken hem om te doen indien er turbulentie is in de lucht, of indien er een noodgeval is. Dit wordt aangegeven door middel van het lampje boven uw zitplaats.

Plaatsen waar zuurstofmaskers zitten

Zuurstofmaskers zijn bij alle vliegtuigen ingebouwd als voorzorg voor het geval dat de luchtdruk in het vliegtuig daalt. In de meeste gevallen bevinden deze maskers zich vlak boven uw zitplaats, en wanneer ze naar beneden komen kunt u uw masker voor uw gezicht plaatsen en aan het hendeltje trekken om zuurstof te kunnen krijgen. Zuurstofmaskers komen enkel vrij indien er een daling in de luchtdruk plaatsvindt, iets dat zelden of nooit voorkomt.

Nooduitgangen

In alle vliegtuigen zitten nooduitgangen die te vinden zijn boven de vleugels van het vliegtuig. Dit zijn ruimere, makkelijker te betreden uitgangen voor passagiers, in noodgevallen waarbij iedereen het vliegtuig uit moet. Doorgaans worden de nooduitgangen door de bemanning geopend en wordt er een opblaasbare glijbaan vrijgemaakt waarmee de passagiers veilig naar de vaste grond kunnen komen of naar een voertuig van een hulpdienst.

Zitplaatsen bij de nooduitgang

In ieder vliegtuig bevinden zich zitplaatsen naast de nooduitgangen. Deze zitplaatsen worden dan ook geklassificeerd als zitplaatsen bij de nooduitgang. Indien u een van deze zitplaatsen toegewezen krijgt zal u gevraagd worden of u bereid bent bepaalde verantwoordelijkheden op u te nemen tijdens uw vlucht. In een noodgeval bent u dan degene die de nooduitgang op rustige wijze openmaakt, en zo de evacuatie mogelijk te maken. Mensen die zich daar niet prettig bij voelen krijgen dan meestal de mogelijkheid om met een andere passagier van zitplaats te ruilen.

Evacuaties

Evacuaties verlopen waarschijnlijk steeds volgens hetzelfde proces, of het nu op het water is of op het land. In geval van een evacuatie houdt u uw lichaam dicht bij de grond, om de lucht in te ademen die vlak boven de grond is, en als u de glijbaan af gaat dient u vooraf schoeisel met scherpe kanten uit te doen, zoals hoge hakken bijvoorbeeld. Als u het vliegtuig verlaat slaat u uw armen over elkaar voor uw borst en springt u naar beneden met de voeten omlaag gehouden. U wordt opgevangen door de zachte, opblaasbare glijbaan die u veilig naar het reddingsvoertuig of de begane grond brengt.

Kindveiligheid

Als u met een baby reist heeft u geen afzonderlijke zitplaats nodig. Peuters die tussen de 10 tot 20 kg wegen moeten tijdens de vlucht in een veiligheidszitje zitten met het gezicht naar voren. Kinderen met een gewicht van 20 kg of meer kunnen normale veiligheidsgordels dragen. Indien het voorkomt dat u de zuurstofmaskers moet gebruiken, dient u uw eigen masker eerst op te zetten voordat u een masker bij uw kind opzet.

Alcoholgebruik

Als u teveel drinkt tijdens een vlucht brengt u niet alleen uzelf, maar de mensen om u heen in gevaar indien het alcoholgebruik tot buitensporig gedrag leidt. Tijdens noodsituaties kunt u niet meer helder denken en kunt u niet verantwoordelijk handelen waardoor situaties kunnen ontstaan die de evacuatie minder efficiënt laten verlopen.

Conclusie

Het bovenstaande artikel gaf een samenvatting van veiligheidsmaatregelen tijdens de vlucht waar u als reiziger mee op de hoogte dient te zijn om veilig te kunnen vliegen. Wees u bewust van uw gedrag en de gevolgen die dat met zich meebrengt voor de mensen om u heen. Als u gaat vliegen, volg dan steeds de instructies van de bemanning op.

Delen

FacebookTwitterYoutube

Doe een aanvraag voor ESTA

ESTA is een vereiste reistoestemming voor in aanmerking komende reizigers die de Verenigde Staten binnenkomen over land, door de lucht of over zee voor bezoeken van minder dan 90 dagen.

Doe een aanvraag voor ESTA